b_270_270_16777215_0_0_images_articles_briza.jpg

Českobudějovický jáhen Martin Gruber vydal čerstvě knihu o keltském křesťanství: Požehnaná je bříza v Pumlumonu. Kapitoly z keltského křesťanství (2020). Úvodem knihu doprovodil Tomáš Procházka. Kniha je k dostání na úřadu plzeňské diecéze v Mirovicích, během května a června ji bude možné získat i na farách v plzeňské diecézi a možná i jinde.

Keltské křesťanství je neznámou pro mnoho věřících i dnes. Náš svět trpí známou nemocí, kterou je mnoho informací, ale téměř žádné znalosti. A tak jsme rádi, že vyšly první kapitoly z keltského křesťanství, které jsou jakýmsi základem poznání, které obohacuje, zpestřuje, raduje se i vede na hlubiny, na rozdíl od povrchního lpění na jediných formách, o nichž jsme vlastně už dávno zapomněli, odkud pocházejí a proč vznikly. Autorem knihy je náš českobudějovický jáhen Martin Gruber.

Z úvodu knihy, který napsal vikář Tomáš Procházka, citujeme: Dávám této knize do vínku tři věci. Za prvé, aby si s ní čtenáři uvědomili, jak tenká je hranice mezi opravdovou svatostí a skutečným životem na této zemi, hranice spočívající ve vědomé přítomnosti. Jak napsal mystik Eckhart Tolle: „Vaši nespokojenost nezpůsobuje realita jako taková, ale to, co si o ní myslíte.“ Za druhé, aby otevřela čtenářům srdce pro insiprativní a kreativní chápání živé křesťanské víry. Bůh totiž skrze nás a mezi námi neustále všechno tvoří nové (Jan21,5). A za třetí, aby čtenáři připomněla, že bez odvahy jakožto mentality mýtických králů nelze žít život ani dnes. Ať už je to život hmotný, či duchovní. Koneckonců, proč bychom jej vlastně měli takto rozdělovat? Kniha je k dostání na úřadu diecéze v Mirovicích, během května a června ji bude možné získat i na farách po diecézi.

 


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz