b_270_270_16777215_0_0_images_articles_IMG-20200424-WA0000.jpg

Dr. Eva Vymětalová Hrabáková, tajemnice katedry biblistiky a judaistiky na HTF UK a referentka duchovní péče o děti a mládež při Úřadu ÚR CČSH, referuje o vývoji situace na Husitské teologické fakultě v tomto mimořádném pandemickém čase.

Zpráva o náhlém ukončení prezenční výuky na vysokých školách nás, studenty, pedagogy i další zaměstnance, zasáhla skutečně jako blesk z čistého nebe. Sestra děkanka Doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D. svolala vedoucí všech kateder a informovala je o způsobu výuky a práce na dálku, která se od vyhlášení krizové stavu začala pozvolna rozbíhat. Všichni vyučující dostali za úkol sdělit na katedry způsoby vzdělávání a konkrétní témata svých kurzů i s literaturou pro studenty, doporučenou k domácímu vzdělávání. Řada pedagogů však nenechala posluchače svých kurzů pouze jejich vlastnímu osudu domácího vzdělávání a rozhodla se poskytovat individuální konzultace i výuku větších skupin on-line. Z vlastní zkušenosti vím, že kromě tradičních mailových a telefonických rozhovorů se začal osvědčovat Skype a někteří z nás rychleji, jiní pomaleji, získali odvahu komunikovat prostřednictvím rozličných zdrojů e-learningu. Máme materiály na MOODLE, dál jsme měli možnost osvojit si práci formou videokonferencí Adobe Connect Meeting, IceWarp i dalších. b_270_270_16777215_0_0_images_articles_IMG-20200424-WA0001.jpgStudenti a pedagogové mají volný přístup k odborným elektronickým publikacím. V tomto podivuhodném čase omezení a zároveň nových možností jsme přece jen nalezli víc času na zamyšlení nad dostupností a dostatečností naší vlastní výuky. Osobně mě velice potěšily maily a telefonáty studentů, kteří se snaží udržovat komunikaci. Přes Skype společně čteme a překládáme texty a hodně nás to baví. Zároveň mě však někteří studenti, kteří se chystají ke státním zkouškám, kontaktovali s obavami, že se bez dostupnosti literatury a osobního kontaktu s pedagogem nedokáží důkladně připravit ke státním zkouškám. Je jasné, že nikoliv všichni pedagogové komunikují obratem a pružně, neboť jsou často ve svém soukromí omezeni nedostatečným technickým zázemím, nebo mají jiné vážné starosti. Nejistota v přesném postupu rozvolňování omezujících opatření jim na klidu rovněž nepřidává. Jedna z mých studentek si záměrně rozkládá přihlášení ke státní zkoušce na části, neboť si není jista, zda bude moci témata ke státnicím s pedagogy všech státnicových předmětů řádně projít. Někteří studenti netuší, zda opravdu budou moci reálně uzavřít studijní povinnosti do 11. května 2020.

Navzdory obtížím a nejistotám však jinak v krásných jarních dnech roste nová chuť po studiu a setkávání. To je moc dobrá zpráva, která nás všechny naplňuje velikou radostí. Neboť si řada z nás, až tento zvláštní čas pomine, místo „zase na fakultu“ bude říkat „konečně zase na fakultu“.

 

Fakulta Fakulta Fakulta
Fakulta Fakulta Fakulta
Fakulta Fakulta Fakulta
Fakulta   


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz