b_270_270_16777215_0_0_images_articles_Velikonoční_jitro.jpg

Interní instrukce ke konání bohoslužeb Církve československé husitské v době uvolňování opatření proti koronavirové pandemii

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 17. 4. 2020 je od 27. dubna 2020 umožněno konání bohoslužeb za konkrétních hygienických a bezpečnostních podmínek.

 

 

Předpokládá se následující harmonogram omezení počtu účastníků bohoslužeb:

 • od 27. dubna - s účastí do 15 osob
 • od 11. května - s účastí do 30 osob
 • od 25. května - s účastí do 50 osob
 • od 8. června - bez omezení počtu přítomných osob

Od 27. dubna 2020 se bohoslužby konají za splnění těchto podmínek:

 1. Bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob, včetně duchovních.
 2. V bohoslužebném prostoru (kostele, sboru, modlitebně apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti.
 3. Účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce.
 4. Účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí svátosti večeře Páně.
 5. V rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje, podání ruky a obdobné úkony spojené s fyzickým dotykem.
 6. Duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním večeře Páně a po něm.
 7. Délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje.
 8. Bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.).
 9. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor.
 10. Stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty.
 11.  Kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.
 12. Za bohoslužbu se v CČSH považují také pobožnosti, modlitební setkání a meditace.
 13. Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný místní farář nebo bohoslužbou pověřený duchovní.

V Praze dne 20. dubna 2020

ThDr. Tomáš Butta, patriarcha
Připraveno ve spolupráci s přednosty I. a III. odboru ÚÚR na základě Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 17. 4. 2020

pdfInstrukce ke konání bohoslužeb CČSH (ke stažení) 

 


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz