Interní pastorační doporučení ke konání církevních svateb pro duchovní Církve československé husitské vycházející z pokynů Ministerstva zdravotnictví ČR

Od 20. dubna 2020 je možné v rámci uvolnění opatření konat svatby – uzavírat manželství za těchto podmínek:

1. Stanovený maximální počet pro konání svatebního obřadu je 10 osob, včetně duchovního.

2. Během obřadu je potřebné dodržovat odstupy s výjimkou osob sdílejících společnou domácnost a novomanželů.

3. Je nutné dodržovat základní preventivní pravidla, kterými jsou hygiena rukou, povinná ochrana horních cest dýchacích s výjimkou snoubenců/novomanželů, bez osobních gratulací s výjimkou nerizikových osob sdílejících společnou domácnost.

4. Po skončení svatebního obřadu je potřebné provést pravidelnou dezinfekci všech použitých pomůcek.

V Praze dne 15. 4. 2020

Tomáš Butta
patriarcha


Plánované události

středa, 27 květen 2020; 19:00 -
Studentská bohoslužba
neděle, 31 květen 2020; 09:00 -
Ranní bohoslužby z Husova sboru na Vinohradech
neděle, 31 květen 2020; 18:00 -
Hradec Králové - bohoslužba (do 15 osob) + online přenos
středa, 03 červen 2020; 19:00 -
Studentská bohoslužba
neděle, 07 červen 2020; 09:00 -
Ranní bohoslužby z Husova sboru na Vinohradech
pátek, 12 červen 2020; 16:00 -
Noc kostelů v Podbořanech
neděle, 14 červen 2020; 09:00 -
Ranní bohoslužby z Husova sboru na Vinohradech
neděle, 14 červen 2020; 14:00 -
Výroční koncert ke 100 letům Církve čs. husitské na Peruci