Interní pastorační doporučení ke konání církevních svateb pro duchovní Církve československé husitské vycházející z pokynů Ministerstva zdravotnictví ČR

Od 20. dubna 2020 je možné v rámci uvolnění opatření konat svatby – uzavírat manželství za těchto podmínek:

1. Stanovený maximální počet pro konání svatebního obřadu je 10 osob, včetně duchovního.

2. Během obřadu je potřebné dodržovat odstupy s výjimkou osob sdílejících společnou domácnost a novomanželů.

3. Je nutné dodržovat základní preventivní pravidla, kterými jsou hygiena rukou, povinná ochrana horních cest dýchacích s výjimkou snoubenců/novomanželů, bez osobních gratulací s výjimkou nerizikových osob sdílejících společnou domácnost.

4. Po skončení svatebního obřadu je potřebné provést pravidelnou dezinfekci všech použitých pomůcek.

V Praze dne 15. 4. 2020

Tomáš Butta
patriarcha


Očekávané události a akce

neděle, 22 květen 2022; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 22 květen 2022; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 22 květen 2022; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
středa, 25 květen 2022; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 29 květen 2022; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 29 květen 2022; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 29 květen 2022; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
středa, 01 červen 2022; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 05 červen 2022; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 05 červen 2022; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba