Interní pastorační doporučení ke konání církevních svateb pro duchovní Církve československé husitské vycházející z pokynů Ministerstva zdravotnictví ČR

Od 20. dubna 2020 je možné v rámci uvolnění opatření konat svatby – uzavírat manželství za těchto podmínek:

1. Stanovený maximální počet pro konání svatebního obřadu je 10 osob, včetně duchovního.

2. Během obřadu je potřebné dodržovat odstupy s výjimkou osob sdílejících společnou domácnost a novomanželů.

3. Je nutné dodržovat základní preventivní pravidla, kterými jsou hygiena rukou, povinná ochrana horních cest dýchacích s výjimkou snoubenců/novomanželů, bez osobních gratulací s výjimkou nerizikových osob sdílejících společnou domácnost.

4. Po skončení svatebního obřadu je potřebné provést pravidelnou dezinfekci všech použitých pomůcek.

V Praze dne 15. 4. 2020

Tomáš Butta
patriarcha


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz