b_270_270_16777215_0_0_images_articles_Ukřižování_Ivana_Noble.jpg

Litografie teoložky Ivany Noble se zastaveními Křížové cesty. Všichni si tuto neklidnou a bolestivou cestu mohou s Kristem ‚projít‘ v klidu svého domova či přírody. Texty Křížové cesty Ivany Noble obsahují také příhodné hudební odkazy k poslechu.

Barokní křížové cesty, Boží muka, znamení víry v krajině. Náš horizont se teď zkrátil, ale v paměti zůstává všechno to, co jej utvářelo. Dívám se z okna ven, je tam slunce a sucho. Na stromě s otevírajícími se pupeny poskakuje sýkorka. Dnes je Velký Pátek, alespoň podle západního kalendáře. Pokusím se teď alespoň naznačit tu cestu, kterou jsme chodívali na duchovních cvičeních, nebo jindy, v klášteře se studenty. Načrtnout její zastavení. Aby ji mohl projít třeba ten, kdo může jít sám do přírody, ten, kdo může vstát z postele a chodit po různých koutech svého domu, bytu či pokoje, nebo ten, komu síla dovolí ubírat se vnitřní krajinou.
Zde najdete jednotlivá zastavení, pro ty, kdo chtějí, přidávám vybrané biblické texty a trochu hudby. Každé zastavení obvykle zahrnovalo krátké představení té části pašijového příběhu, do které lidé chtěli vstoupit, dotknout se jí tichým porozuměním, vzít s sebou ty, kdo v různých dobách dějin podobně trpěli, poděkovat modlitbou za to, že v utrpení nejsou sami, a že z něj vede cesta k novému životu. Můžete jít s nimi.

Hudba: Jim Murray: Behold the Man


1. Ježíš je dosouzen k smrti (Marek 15, 1-15)
2. Ježíš na sebe bere kříž (Jan 19, 13-17)
3. Ježíš poprvé pod křížem padá (Jan 1, 29)
4. Ježíš se potkává se svou matkou (Jan 19, 26-27)
5. Šimon z Kyrény pomáhá Ježíšovi nést kříž (Marek 1, 15)
6. Veronika rouškou utírá Ježíšovu tvář (Matouš 25, 40)
7. Ježíš padá podruhé (Žalm 38, 6-22)
8. Ježíš potkává plačící jeruzalémské ženy (Lukáš 23, 27-31)
9. Ježíš padá potřetí (Izajáš 53, 1-9)Hudba: Taizé: Beránku Boží, Schola OP


10. Ježíš je vysvlečen (Jan 19, 23-24)
11. Ježíš je přibit na kříž (Lukáš 23, 33-43)
12. Ježíš umírá na kříži (Jan 19, 28-37)Hudba: Delphine Galou: Erbarme dich (Bach, Matoušovy pašije)


13. Ježíšovo tělo je sňato z kříže (Jan 19, 38-40)
14. Ježíšovo tělo je položeno do hrobu (Matouš 27, 57-61)Hudba: Arvo Pärt: Otče náš

 


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz