V předvečer Velkého pátku, zamyšlení bratra biskupa Pavla Pechance nad Ježíšovým ukřižováním a pohřbem. S velikonočním požehnáním a písní k Velkému pátku.

Pokud se vám video nezobrazuje správně, zkuste přímo FB profil paní Pechancové.

 

To víš, že ho to bolelo

  1. Propustili Barabáše, dřevo na kříž připravili, oblékli ho směšným pláštěm, s chutí se mu posmívali.

Refrén: To víš, že ho to bolelo, to víš, to bylo zlo, to víš, to bylo odporné, to víš, to je ten kříž, ten kříž.

  1. Korunu mu spletli z trní, po hlavě ho bili holí, rádi se mu všichni smějí: poplivaný cizí králi.

poplivali.

Refrén: To víš, že ho to bolelo, to víš, to bylo zlo, to víš, to bylo odporné, to víš, to je ten kříž, ten kříž.

  1. Vyvedli ho potom z města, aby ho tam křižovali, na místo zvané Golgota, bylo právě devět hodin.

Refrén: To víš, že ho to bolelo, to víš, to bylo zlo, to víš, to bylo odporné, to víš, to je ten kříž, ten kříž.

  1. Když ho na kříž pověsili, rozdělili losem šaty, v poledne se ponořili do veliké své temnoty.

Refrén: To víš, že ho to bolelo, to víš, to bylo zlo, to víš, to bylo odporné, to víš, to je ten kříž, ten kříž.

  1. Eloi, lema sabachtani! Zvolal Ježíš mocným hlasem, potom vydech, a pak skonal, opona ta roztrhla se.

Refrén: To víš, že ho to bolelo, to víš, to bylo zlo, to víš, to bylo odporné, to víš, to je ten kříž, ten kříž.

  1. A když pak už přišel večer, z kříže sňali tělo mrtvé, do plátna je zabalili, navždy má být jenom v hrobě.

Refrén: To víš, ten příběh nekončí, to víš, to končí zlo, to víš, vítězem nad smrtí, ten co snesl kříž: Ježíš. To víš, ten příběh nekončí, to víš, to končí zlo, to víš, vítězem nad smrtí, ten co snesl kříž: Ježíš.


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz