b_270_270_16777215_0_0_images_articles_dietrich-bonhoeffer.jpg

Myslíme jistě na všechny nespravedlivě popravené v celých dějinách lidstva, ale nyní speciálně na tragédii 2. světové války, tragédii koncentračních táborů, ve kterých umírali lidé pro svou odlišnou rasu, odlišnou sexuální orientaci či odlišné politické smýšlení. Píseň na slova teologa Dietricha Bonhoeffera (Breslau, 4 februari 1906 - Flossenbürg, 9 april 1945): Moc předivná (M. Rejchrt) - guitar cover.

 

Moc předivná

  1. Moc předivná nás tiše obestírá, a proto čekám příští uklidněn. Bůh je dnes s námi, svědčí naše víra, a bude s námi každý nový den.
  2. Ta divná dobrá moc svou sílu dá mi a věrně povede můj každý krok. Jí obklopen i dnes chci zůstat s vámi a s vámi prožít tento nový rok.
  3. Mé staré srdce ještě prudce buší a těžce nese zlobu těchto chvil; ach, Pane, podej vyplašené duši svou spásu, již jsi pro ni připravil.
  4. Máš-li však pro nás hořký kalich strastí, jež trpce přetékají přes kraje, my přijmeme jej, nechceme se třásti, vždyť s námi vždy tvá dobrá ruka je.
  5. A kdybys dopřál, Bože milostivý, na světě radost v jasu slunečním, pak prožitého dobře pamětlivi svůj život celý dáme službám tvým.
  6. Své tiché světlo, jež se jasné skvěje nech teple prozařovat naši noc. A dej, ať smíme spatřit obličeje Svých milých, které provází tvá moc.
  7. Když po vichřici soumrak plyne tiše, rád chorálu bych lidstva naslouchal a za zdmi slyšel nést se výš a výše tvých věrných dětí vděčnou píseň chval.

český překlad Petr Pokorný. Melodie Miloš Rejchrt


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz