b_270_270_16777215_0_0_images_articles_Radotin_-_modlitebna_Dr._Karla_Farskeho_-_CD.jpg

Stream vigilie Zeleného čtvrtka, na kterém spolupracovali David Hron, Blahoslav Rataj a Martin Šefčík (NO Praha - Radotín). Uvedení: Jan 13,15.34. Taize: Bleibet hier (Zůstaňte zde a bděte se mnou. Bděte a modlete se, bděte a proste.) Ž 31,6; Ž 116,7; 1.K 11,28

Natáčeno v karanténním období nuceně vyklizených sborů CČSH v pražském Radotíně, Vyšehradu, Novém městě a Smíchově. Závěr: zpěv kněze na závěr velkopátečních Janových pašijí dle Bohoslužebné knihy CČS (A. Tuháček, J. F. Pícha) z r. 1952, s. 94.

 


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz