b_270_270_16777215_0_0_images_articles_KOSTEL_POV.SV.KŘÍŽE_21.JPG

Video křížové cesty tak jak ji ztvárnil umělec František Bílek spolu s pobožností křížové cesty. Tato Bílkova Křížová cesta je instalována v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Terezie Benedikta Remencová, studentka teologie na HTF UK, se pokusila toto téma v nynější situaci a pro nynější situaci přinést ostatním. Omlouvá se za drobné nedostatky, které jí jistě rádi promineme (pokud si jich vůbec všimneme).


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz