b_270_270_16777215_0_0_images_22_light-sky-white-night-house-rain-.jpg

Pozdrav biskupského sboru v postním čase s poděkováním všem, kteří pomáhají zmírnit utrpení těch, kteří jsou zasaženi válkou a prchají před ní, kteří ztratili své dosavadní domovy, kterým se zcela změnil jejich dosavadní život, kteří přispíváte svými finančními dary a materiální pomocí a kteří poskytujete prostory pro ubytování také v budovách v našich náboženských obcích i ve svém soukromí pohostinným přijímáním válečných uprchlíků.


Vážené sestry a vážení bratři,

uplynul již jeden měsíc od napadení státu Ukrajiny a rozpoutání hrůzné války, přinášející nezměrné utrpení, bolest a strádání mnohým lidem i zemi.

Povzbuzujeme se v těchto těžkých dobách biblickým poselstvím o míru a pokoji. Připomínáme si touhu a úsilí Jana Amose Komenského, který volal k jednotě, míru a překonání bojů a nenávisti.

„Tehdy bude všeobecný mír ve světě, až se odstraní nenávist a příčiny nenávisti, vzájemné rozepře… tehdy se naplní, co bylo předpověděno, že rozkují národy své meče v radlice a své oštěpy v srpy a nepozdvihne národ proti národu meče a nebudou se učit boji (Iz 2,4; Mich 4,3)“ (J. A. Komenský, Cesta světla).

Děkujeme všem, kteří pomáháte zmírnit toto utrpení těch, kteří jsou zasaženi válkou a prchají před ní, kteří ztratili své dosavadní domovy, kterým se zcela změnil jejich dosavadní život.

Děkujeme vám, kteří přispíváte svými finančními dary a materiální pomocí a kteří poskytujete prostory pro ubytování také v budovách v našich náboženských obcích i ve svém soukromí pohostinným přijímáním válečných uprchlíků.

Pomoc a podpora našim spolubližním bude vyžadovat naši vytrvalost v křesťanské lásce, v lidském soucitu a vlídnosti i ochotu k našemu sebeomezení a zřeknutí se něčeho, co v dané chvíli více potřebují ti druzí než my sami.

Milé sestry a milí bratři, pozdravujeme vás v tomto postním čase a se všemi křesťany se modlíme za pokoj a mír s pohledem upřeným k pokojnému království vladaře míru Ježíše Krista.

V postním čase dne 25. března L. P. 2022

Tomáš Butta, patriarcha
Juraj Dovala, biskup brněnský
Jan Hradil, biskup bratislavský
Tomáš Chytil, biskup olomoucký
Pavel Pechanec, biskup královéhradecký
Filip Štojdl, biskup plzeňský
David Tonzar, biskup pražský


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz