b_270_270_16777215_0_0_images_articles_IFORUM-16728-version1-_ec6b4569_900_600.jpg

Článek online magazínu Univerzity Karlovy iForum o aktivitách studentů a pedagogů teologických fakult během pandemie viru COVID-19, autor Jiří Novák.

Ani teologické fakulty Univerzity Karlovy nezůstávají během pandemie viru COVID-19 stranou dění a zapojují se do prospěšných aktivit nejen v rámci univerzity. Studenti například pomáhají seniorům s nákupy nebo venčením psů, další hlídají děti zaměstnanců nemocnic. A pedagogové i v době, kdy kostely musí být pro veřejnost zavřené, nabízejí lidem duchovní útěchu. Jen trochu netradičním způsobem.

„Řada našich pedagogů i studentů nabízí online možnosti bohoslužeb, kázání, biblických hodin, meditací, duchovního doprovázení. A pak jsou tady telefony. Dobrovolnictví zahrnuje také pomoc lidem, kteří jsou osamělí, nemají počítače, ale právě v tuto dobu stojí o duchovní rozhovor,“ vyjmenovává Ivana Noble z Evangelické teologické fakulty UK (ETF UK). Bohoslovci z Katolické teologické fakulty (KTF UK) zase zahájili spolupráci s Nemocnicí sv. Alžběty Na Slupi, kde budou k dispozici jak k rozhovorům s hospitalizovanými pacienty, tak i se zdravotníky. „Protože zákaz návštěv pacientů doléhá na obě dvě skupiny,“ připomíná Marie Opatrná z KTF UK.

Online bohoslužby nabízí také Husitská teologická fakulta UK (HTF UK). „Víme o několika aktivitách našich studentů, kteří ve středu pořádají online studentské bohoslužby (dr. Eva Vymětalová s manželem dr. Mikulášem Vymětalem nebo studentka Terezie Remencová) a někteří také tradiční bohoslužby nedělní (např. Mgr. Filip Sedlák),“ zmiňuje Marek Vinklát aktivity HTF UK, o kterých se zmínil i zpravodajský server Novinky.cz.

Ovšem studenti teologických fakult nejsou aktivní „jen“ na dálku. Například Arcibiskupský seminář KTF UK navázal spolupráci se Sociálním odborem MČ Praha 6. Pomáhají jednotlivým domovům s pečovatelskou službou, jak v oblasti komunikace, tak například i rozvážkou jídel. A studenti i zaměstnanci stejné fakulty jsou aktivní také v šití roušek, které donáší do sběrných míst, darují svému okolí a nebo jimi zásobují zdravotnická zařízení. Studenti teologie si dokonce zřídili šicí dílnu.

Studenti z oboru diakonika na ETF UK pomáhají různými způsoby v místech svého bydliště, pedagogové stejného oboru navíc aktivně dobrovolnickou pomoc organizují.

Do pečovatelských služeb, kdy pomáhají seniorům například donesením nákupu nebo venčením psů, se zapojili také studenti HTF UK. Jiní pomáhají v nemocnicích. „Řediteli Prachatické nemocnice jsme nabídli výpomoc s hlídáním dětí jeho zaměstnanců. Naši pomoc okamžitě akceptoval. S dětmi děláme úkoly, chodíme na procházky do přírody, hrajeme hry atd.,“ prozradila Petra, studentka magisterského programu Sociální a charitativní práce.

Děkanka HTF UK doc. Kamila Veverková také oslovila studenty, aby se zapojili do činnosti call centra nemocnice Na Homolce. Tato dobrovolnická činnost jim může být uznána v rámci studia jako praxe. Stejně jako i další výzva týkající se pomoci seniorům řízené Českým červeným křížem.

„Snažíme se mírnit paniku a strach lidí, umožňovat jim, aby v novém denním rytmu našli nástroje k tomu, jak se ztišit, inspiraci pro své přemýšlení a pro modlitbu. Snažíme se nabízet podporu pro to, aby lidé mezi sebou navzájem byli solidární a aby Ti, kdo se angažují nejvíce, brzy nevyhořeli. Je pro nás důležité neomezovat se pouze na lidi, kteří se k církvím hlásí, nebo kteří by sami sebe označili jako věřící. Duchovní útěchu přece nějakým způsobem hledá každý, stejně jako každý potřebuje vzduch k tomu, aby mohl dýchat,“ shrnula na závěr Ivana Noble z ETF.

Zdroj: https://iforum.cuni.cz/IFORUM-16728.html?fbclid=IwAR3lmfG47DTHN9BPF6ExJ3lDuEz3t0FKmBN_-amwOWnRkUG_5nFtk-XvXnc

 


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz