Záznam bohoslužby za nemocné, tak jak ji již tradičně slouží bratr Filip Štojdl, biskup plzeňský. Předkládá přímluvy a prosby za nemocné i za ty, kteří se o ně starají.