b_270_270_16777215_0_0_images_22_Pavlík.jpg

Videozáznam přednášky Mgr. Martina Pavlíka – třetí přednášky z vinohradské série Extenze 2020 (27.1.2022). Doktorand Katedry systematické teologie HTF UK a také kazatel sboru Církve adventistů sedmého dne na Vinohradech Mgr. Martin Pavlík nabídl svoji velice zajímavou (a i z lidského pohledu pojatou) přednáškou o teologii Dietricha Bonhoeffera.

Ve čtvrtek 3.2. v 19.00 přijďte na další přednášku, tentokrát člena Kabinetu starokatolické teologie HTF UK a také generálního sekretáře Ekumenické rady církví ČR – ThDr. Petra Jana Vinše! Více informací zde.
Přednáškový cyklus Extenze 2022 je pořádán ve spolupráci s Husitskou teologickou fakultou UK.


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz