b_270_270_16777215_0_0_images_22_hand-with-protective-gloves-making-covid-test.jpg

Povinné testování zaměstnanců Církve československé husitské na přítomnost viru SARS-CoV-2 s účinností od 17. ledna 2022

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 5. ledna 2022 (čj. MZDR 461/2022-1/MIN/KAN) se s účinností od 17. ledna 2022 všem zaměstnavatelům na území ČR nařizuje zajistit pravidelné testování svých zaměstnanců na přítomnost viru SARS-CoV-2 s frekvencí dvakrát za týden tak, že další test proběhne nejdříve tři dny po předchozím. Pokud zaměstnanec není v den testování přítomen na pracovišti, podrobí se testu první den svého příchodu na pracoviště.

1. Na koho se testování vztahuje: Jedná se o všechny zaměstnavatele včetně OSVČ, tedy i církve a účelová zařízení církví, která mají alespoň jednoho zaměstnance. Testování se vztahuje též na pracovníky na DPP či DPČ či mající k církvi jiný pracovněprávní vztah. Testování doporučujeme též bohoslovcům. Testování se tentokrát vztahuje na všechny, včetně osob s ukončeným očkováním nebo po prodělání nemoci COVID-19.

2. Test nemusí podstoupit osoby

 • které v posledních 72 hodinách podstoupily PCR test nebo v posledních 24 hodinách podstoupily laboratorní antigenní test nebo jsou testovány u jiného zaměstnavatele (to je zaměstnanec povinen zaměstnavateli prokázat potvrzením o provedeném testu)
 • které se vzhledem k povaze práce na svém pracovišti nesetkávají se třetími osobami (kromě osob žijících s ní ve společné domácnosti).

3. Postup testování:

 • Testy jsou prováděny rychlými antigenními testy (RAT) určenými pro samotestování.
 • Náklady na tyto testy hradí na základě platného dokladu náboženská obec, diecéze a ústředí.
 • Výsledek testu zaměstnanec každý týden zašle e-mailem příslušné kontaktní osobě (viz níže).

V případě pozitivního testu je zaměstnanec povinen bezodkladně se odebrat do místa svého bydliště, ohlásit výsledek příslušné kontaktní osobě zaměstnavatele a hygienické stanici, která mu nařídí karanténu v délce pěti dnů. Po jejím ukončení se opět podrobí antigennímu testu.

Kontaktní osoby pro jednotlivé složky církve:

 • Brněnská diecéze: sestra Michaela Kubíčková
 • Královéhradecká diecéze: sestra Jana Pechancová
 • Olomoucká diecéze: ses. Eva Langerová
 • Plzeňská diecéze: sestra Marta Čechová
 • Pražská diecéze: sestra Martina Hájková
 • Ústředí a c.p.o.: bratr Aleš Ptáček

Kontaktní osoby vedou za příslušnou složku církve evidenci provedených testů v tomto rozsahu: datum testu, jméno a příjmení osob, jejich rodné číslo a zdravotní pojišťovna, výsledek testu. Tuto evidenci je třeba uchovávat po dobu 90 dnů.

4. Testování je pro všechny (až na výjimky dle bodu 3) povinné. V případě, že zaměstnanec odmítne podstoupit test, je zaměstnavatel (viz výše uvedené kontaktní osoby) povinen bez zbytečného odkladu ohlásit tuto skutečnost místně příslušné hygienické stanici. Není možné, aby uvedený zaměstnanec nadále vykonával duchovenskou činnost (bohoslužby, pastorační činnost a další) či jiné zaměstnání. Po dohodě s biskupem či jiným nadřízeným pracovníkem je možné v mimořádných případech domluvit práci z domova (home office), dovolenou či neplacené volno. Nedojde-li k dohodě, vzniká překážka práce na straně zaměstnance, za kterou nenáleží náhrada mzdy. V případě kontroly hrozí i pokuty.

5. Na nákup samotestů přispívají zdravotní pojišťovny částkou 60,- Kč na jeden test. Příslušné seznamy budou pojišťovnám každý měsíc zasílány hromadně z ústředí církve (zajišťuje br. Aleš Ptáček ve spolupráci se ses. Renatou Možnou). Pro evidenci je třeba na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. zaslat kopii dokladu o nákupu testů a sdělit tyto údaje: jméno osoby, datum testu, jeho výsledek a cenu testu. Originál dokladu o nákupu testů je třeba uschovat pro případnou kontrolu ze strany pojišťovny. Prostředky od pojišťoven budou následně převedeny plátcům.

6. Nákup ochranných pomůcek, respirátorů a dezinfekce proplácí na základě platných dokladů náboženská obec, diecéze a ústředí.

7. Pro případné dotazy a další informace kontaktujte tajemnici ÚR, sestru Janu Krajčiříkovou, tel. 724 141 988, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Příloha – Mimořádné opatření MZ ze dne 5. ledna 2022 čj. MZDR 461/2022-1/MIN/KAN

Mgr. Jana Krajčiříková
tajemnice ústřední rady CČSH

ThDr. Tomáš Butta
patriarcha


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz