b_270_270_16777215_0_0_images_21_NpTBqa.jpeg

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 19. listopadu 2021 (příloha usnesení vlády č. 1036) se s účinností od 22. listopadu 2021 všem zaměstnavatelům na území ČR nařizuje zajistit pravidelné testování svých zaměstnanců na přítomnost viru SARS-CoV-2 s frekvencí jedenkrát za týden.

 1. Na koho se testování vztahuje: Jedná se o všechny zaměstnavatele včetně OSVČ, tedy i církve a účelová zařízení církví, která mají alespoň jednoho zaměstnance. Testování se vztahuje též na pracovníky na DPP či DPČ či mající k církvi jiný pracovněprávní vztah. Testování doporučujeme též bohoslovcům.
 1. Test nemusí podstoupit osoby:
 • které prodělaly nemoc COVID-19, nejeví žádné příznaky a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů.
 • které mají vystavený certifikát MZ o ukončeném očkování proti COVID-19 a od aplikace poslední dávky uplynulo nejméně 14 dnů.
 • které podstoupily v posledních 7 dnech RT-PCR vyšetření nebo rychlý antigenní test s negativním výsledkem. (všechny výše uvedené skutečnosti je zaměstnanec povinen zaměstnavateli prokázat potvrzením vystaveným lékařem, certifikátem o provedeném očkování nebo potvrzením o provedeném testu)
 • které se vzhledem k povaze práce na svém pracovišti nesetkávají se třetími osobami.
 1. Postup testování:
 • Testy jsou prováděny rychlými antigenními testy (RAT) určenými pro samotestování.
 • Náklady na tyto testy hradí na základě platného dokladu náboženská obec, diecéze a ústředí.
 • Výsledek testu (potvrzení z odběrového místa, případně fotografii výsledku samotestu) zaměstnanec každý týden zašle e-mailem příslušné kontaktní osobě (viz níže).
 • V případě pozitivního testu je zaměstnanec povinen bezodkladně se odebrat do místa svého bydliště, ohlásit výsledek příslušné kontaktní osobě zaměstnavatele a svému praktickému lékaři nebo hygienické stanici, kde mu bude vystavena žádanka na konfirmační PCR test.
 • Kontaktní osoby pro jednotlivé složky církve:
  • Brněnská diecéze: sestra Michaela Kubíčková
  • Královéhradecká diecéze: sestra Jana Pechancová
  • Olomoucká diecéze: ses. Eva Langerová
  • Plzeňská diecéze: sestra Marta Čechová
  • Pražská diecéze: sestra Martina Hájková
  • Ústředí a c.p.o.: bratr Aleš Ptáček
 1. Testování je pro všechny (až na výjimky dle bodu 2) povinné. V případě, že zaměstnanec odmítne podstoupit test, je zaměstnavatel (viz výše uvedené kontaktní osoby) povinen bez zbytečného odkladu ohlásit tuto skutečnost místně příslušné hygienické stanici. Není nadále možné, aby uvedený zaměstnanec nadále vykonával duchovenskou činnost (bohoslužby, pastorační činnost a další) či jiné zaměstnání. Po dohodě s biskupem či jiným nadřízeným pracovníkem je možné v mimořádných případech domluvit práci z domova (home office), dovolenou či neplacené volno. Nedojde-li k dohodě, vzniká překážka práce na straně zaměstnance, za kterou nenáleží náhrada mzdy. V případě kontroly hrozí i pokuty.

 2. Na nákup samotestů přispívají zdravotní pojišťovny částkou 60,- Kč na jeden test (maximálně na 4 testy pro jednu osobu měsíčně). Příslušné seznamy budou pojišťovnám každý měsíc zasílány hromadně z ústředí církve (zajišťuje br. Aleš Ptáček ve spolupráci se ses. Renatou Možnou). Pro evidenci je třeba na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. zaslat kopii dokladu o nákupu testů a sdělit tyto údaje: jméno osoby, datum testu, jeho výsledek a cenu testu. Originál dokladu o nákupu testů je třeba uschovat pro případnou kontrolu ze strany pojišťovny. Prostředky od pojišťoven budou následně převedeny plátcům.

 3. Nákup ochranných pomůcek, respirátorů a dezinfekce proplácí na základě platných dokladů náboženská obec, diecéze a ústředí.

 4. Pro případné dotazy a další informace kontaktujte tajemnici ÚR, sestru Janu Krajčiříkovou, tel. 724 141 988, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Příloha – Mimořádné opatření MZ ze dne 19. listopadu 2021 č. 1036

Mgr. Jana Krajčiříková
tajemnice ústřední rady CČSH

ThDr. Tomáš Butta
patriarcha


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz