„Rukama se teď nemůžeme dotýkat, zdravit se a objímat, ale můžeme tvořit“ - je mottem soutěžní výtvarné přehlídky pro děti, seniory i ostatní dospělé na téma: „Bože, kdo je člověk, že na něj pamatuješ?“ Vyhlásili ji společně Centrum excelence Univerzity Karlovy: Teologická antropologie v ekumenické perspektivě a badatelská skupina Teologie a současná kultura na ETF UK a osobně nás informovala prof. Ivana Noble. - Pusťte se do díla nebo informujte ty, o kterých se domníváte, že je to přesně něco, čeho by se měli zúčastnit.

b_270_180_16777215_00_images_articles_obr7.jpg

V březnu roku 2020 nastala v naší zemi, ale je i v dalších státech, neobvyklá situace, kdy není možné konat bohoslužby a shromáždění z důvodu všeobecného zákazu shromažďování lidí ve snaze zabránit šířící se nákaze. Pokládáme si otázky, jak církev má v takové extrémní situaci naplňovat své poslání a jak na ni reagovat. Jak prožívat neděli, jak hlásat evangelium a lze v takových přísných opatřeních vůbec sloužit svátostí?

logo_erc.jpg

Církve sdružené v Ekumenické radě církví vyzývají společně křesťany v České republice k modlitbám za nemocné a za lidi v karanténě, ale také za ty, kdo jsou v první linii boje s epidemií, za zdravotníky, policisty, vojáky, hasiče a za všechny, kteří svou službou a nezištnou pomocí nesou riziko nákazy.

Vyzýváme farnosti, sbory a náboženské obce členských církví ERC aby během nedělních bohoslužeb po dobu trvání omezení pohybu osob v modlitbách pamatovali na všechny ohrožené epidemií i na ty, kteří svým nasazením pomáhají obětem nebo udržují naši společnost v chodu. K tomu mohou církve využít následující přímluvy a modlitbu

b_270_180_16777215_00_images_articles_patriarcha2.jpg

„Před ním vylévám své lkání, o svém soužení mu vypovídám.“ Ž 142,3

„Pro své jméno mi zachovej, Hospodine, život, ve své spravedlnosti mě vyveď ze soužení.“ Ž 143,11

Bože, Otče, slyš naše modlitby, když se s mnohými tvými dětmi na naší planetě spojujeme a voláme k tobě v čase nouze, soužení a mnohých zkoušek.

Modlíme se za svou zemi a její obyvatele, modlíme se za sousední státy v Evropě i kdekoli ve světě, kde se v současnosti citelně projevuje moc šířící se nákazy.

Modlíme se za všechny zasažené touto nemocí, zvláště myslíme na rodiny, které jsou poznamenány ztrátou těch nejbližších.

Prosíme, vybavuj moudrými a prozíravými rozhodováními ty, kteří jsou v čele států, krajů, měst a obcí a nesou odpovědnost za druhé.

Modlíme se za všechny lékaře, pracovníky ve zdravotnictví a všechny ty, kteří léčí a pomáhají druhým, kdy sami jsou vystaveni riziku nákazy.

Prosíme tě za sílu víry, odolnost, pokoru, soucit i schopnost spolupracovat a nést společně zápas o zastavení a překonání rozsáhlé nákazy.

Dej, abychom nezoufali a neztráceli naději i při mnohých ztrátách, které tato situace pro nás přináší. Prosíme tě, zajišťuj náš život tím, co potřebujeme ke svému životu.

Dej nám tu moudrost, abychom čas vnějšího omezení svého života využili k obnovování vztahu s tebou. Ať uprostřed nejistoty, nestálosti a ohrožení nacházíme v tobě jistotu, útěchu, sílu a povzbuzení pro sebe i pro druhé.

Buď nám milostiv, Bože, když si uvědomujeme, že jsme vystaveni tvému soudu. Prosíme tě, pro Ježíše Krista, tvého Syna a našeho spolutrpícího bratra, odpusť nám naše provinění, chraň nás před zlem a zachovej nás trvale ve své lásce.

Amen.

Dne 20. 3. L.P. 2020 Tomáš Butta
patriarcha

Současná situace s pandemií Covid-19 neumožňuje běžné konání bohoslužeb. Česká televize a Český rozhlas po dohodě s ERC a ČBK budou vysílat každou neděli bohoslužby, podobně postupuje i Tv Noe, Radio Proglas a další kanály. Nicméně pro mnoho věřících by bylo povzbuzující moci se účastnit na dálku bohoslužby ve svém vlastním kostele se svým vlastním farářem nebo farářkou. Generální sekretář ERC Petr Jan Vins proto připravil velmi jednoduchý návod, který umožní bez velkých technických nákladů a zkušeností živý přenos prakticky odkudkoli.

Vážené sestry, vážení bratři,

prosím vás o zaslání informace o živém video či audio vysílání vaší bohoslužby (či kázání apod.) přes internet, tedy pokud vysíláte. Prosím stejně tak o odkazy na dodatečně umístěné video či audionahrávky na webové či facebookové stránky.

Umisťujete-li na nějaké webové stránky pouze text kázání, napište to také, pokud tak děláte nebo budete v současné situaci dělat pravidelně.

Nejde nyní o nějakou archivaci či studii, ale o akutní praktické využití, tedy o umístění odkazů na webových a facebookových stránkách CČSH a na stránkách Ekumenické rady církví.

Prosím tedy o zaslání odkazů a časů vysílání na tuto moji pracovní emailovou adresu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Pro případné dotazy můžete volat na můj mobil: 776 478 488

Děkuji předem za rychlou reakci
a přátelsky zdravím,
 
Tomáš Novák,

vedoucí duchovní péče
při naukovém odboru ÚÚR CČSH
Wuchterlova 5,
Praha 6 - Dejvice

Plánované události

neděle, 24 leden 2021; 08:00 -
Zlín - on-line bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 24 leden 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužby ve sboru kněze Ambrože
neděle, 24 leden 2021; 09:30 -
Bohoslužba Praha - Nové Město
neděle, 24 leden 2021; 10:00 - 17:00
Praha - Staré Město bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Praha - Holešovice, bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Bohoslužba Hradec Králové
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Brno – Maloměřice, bohoslužba
středa, 27 leden 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 31 leden 2021; 08:00 -
Zlín - on-line bohoslužba