Sestra farářka Alena Milová, farářka Přerově a Lipníku nad Bečvou, sloužila pobožnost pro své farníky, ale také pro všechny, kdo se k jejím modlitbám chtějí připojit na dálku díky naší internetové technologii

Bude-li sestra farářka vysílat i příští neděli, můžete si její vysílání nalézt opět na její osobní facebookové stránce: https://www.facebook.com/alenamilov


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz