b_270_270_16777215_0_0_images_articles_Radotin_-_modlitebna_Dr._Karla_Farskeho_-_CD.jpg

Náboženská obec CČSH v Radotíně v době nouzového coronavirového stavu.

Popěvek k národu je vzat z liturgie na den památky Jana Amose Komenského k 15. listopadu z Bohoslužebné knihy CČS (A. Tuháček, J. F. Pícha) z r. 1952, s. 287.
Následně text Izajášova proroctví 26,15-21 (doprovázeno pohledem na dušičkový věnec života a na obec Radotín)
Modlitba za svobodu.
7x sloka písně č. 141 (Vilibald Růžička, 1922) ze Zpěvníku písní duchovních CČSH (Dr. K. Farský) z r. 1930, s. 172.
Lukáš 19,1-10 (O Zacheovi)
Zpěv pohřební č. 14 "Mějte bedra přepásaná a lampy hořící" z Agendy (V. Drtina, 1951) s. 319.

Meditace je díkuvzdáním Hospodinu a předešlým generacím za dar svobody. Ta není nikdy za darmo a je závazkem každé generace, aby za ni děkovala a ji i navzdory pohnutkám světa hájila a znovu prosazovala. Obrazové motivy jsou záběry podzimu z okolí Radotína, dušičková atmosféra evokující nutnost rozpomínání se na životní příklady zesnulých.

2. K 3,17 Pravá svoboda je jen z Ducha Božího.
Zjevení 3,20 Beránek klepe a usiluje o to být pozván do našeho obydlí, aby nás hostil...

 


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz