aktualne kalichCírkev československá husitská

AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ POKRAČUJE NA
www.ccsh.cz

love uk

b_270_270_16777215_0_0_images_loga_wcc.jpg

Světová rada církví (SRC) nabízí členským církvím během pandemie COVID-19 své osobnosti. K dispozici je tým osmi odborníků, kteří církvím poradí, jak během koronavirové pandemie definovat svou roli, jak se mohou coby společenství víry adaptovat a jak se mohou navzájem spojovat a sdílet.

Představujeme tváře nejen odborníků, ale i křesťanských průvodců, řekl Prof. Dr. Ioan Sauca, náměstek generálního tajemníka SRC pro program ekumenické formace SRC a Ekumenického institutu v Bossey.

„Nabízená pomoc je součástí celosvětové podpory, kterou si nyní, kdy procházíme velmi náročným obdobím, všichni navzájem poskytujeme,“ řekl Sauca.

„Průvodci pocházejí z nejrůznějších prostředí a my doufáme, že členským církvím setkávání s nimi následně umožní pomáhat druhým.“

Jde o těchto osm osobností:

  • Rev. Dr. Nyambura J. Njoroge, má zkušenosti s budováním zdravotně kompetentních náboženských komunit a bojem s epidemií HIV a AIDS.
  • Dr. Manoj Kurian, je mluvčí SRC v oblasti medicíny a veřejného zdraví, stejně jako zdraví a léčení v kontextu víry.
  • Rev. Nicole Ashwood, může poskytnout rady ohledně sexuálního a genderově podmíněného násilí a propojování ženských a mužských sítí, včetně aktuálních zpráv od Agentury OSN pro genderovou rovnost a posílení postavení žen (UN Women).
  • Dr. Mwai Makoka, soustředí se na témata medicíny a veřejného zdraví, ale i na křesťanské zdravotnické sítě a jejich propojení se Světovou zdravotnickou organizací (WHO).
  • Rev. Dr. Benjamin Simon, může poskytnout radu ohledně toho, jak se různé církve vypořádávají s pandemií COVID-19, jak lze vytvářet vazby mezi církvemi a jak nabízet všeobecné poradenství nebo pastorační péči.
  • Joy Eva Bohol může poradit, kterak časem pandemie COVID-19 provádět mladé lidi, jak vzhledem k izolaci pečovat o sebe a o své duševní zdraví zejména v případě mladých lidí, kteří žijí sami, a jak usnadnit zajištění bezpečného prostoru pro rozhovory mladých lidí, aby mohli lépe čelit problémům plynoucím z izolace, úzkosti z budoucnosti nebo odloučení od rodiny.
  • Rev. Dr. Mikie Roberts, může poskytnout hluboký vhled do ekumenické modlitby a spirituality, ale také poskytnout zdroje a možnosti sdílení písní a modliteb, které pokrývají duchovní projevy církví celého světa.
  • Frederique Seidel může poskytnout radu ohledně zdrojů a zkušeností s problémy, kterým během pandemie COVID-19 čelí děti, mládež, vychovatelé a učitelé.

Zdroj: https://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/faces-of-help-wcc-offers-resource-people-to-accompany-during-covid-19-pandemic
Překl_ KV


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz