aktualne kalichCírkev československá husitská

AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ POKRAČUJE NA
www.ccsh.cz

love uk

b_270_270_16777215_0_0_images_articles_Patriarcha_-_foto.jpg

Sestry a bratři,

dne 1. června 2020 na Svatodušní pondělí jsme se měli s mnohými setkat v Národním domě v Praze na Smíchově. Chtěli jsme si tak připomenout vznik naší církve právě v místech, kde došlo k zásadnímu rozhodnutí ThDr. Karla Farského a dalších kněží vydat se svobodnou, ale nelehkou novou cestou k Bohu. Tuto připravovanou veřejnou akci pro děti i dospělé nebylo možné konat z důvodu všeobecného ohrožení zdraví pandemií. Mohli jsme však již naše 100. výročí připomínat v plnosti již 11. ledna 2020 zde v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí. Jsme za to Bohu velmi vděčni.

Právě zde se o Letnicích setkáváme před Bohem naším Otcem v Kristově jménu k bohoslužbě, která tvoří jádro života církve, a prosíme o dary Ducha svatého. Po těžkém postním čase naplněném úzkostí a určitém zlomu ke zlepšení o Velikonocích se nyní můžeme již ve větší míře shromažďovat. Duch vždy znovu a znovu svolává a shromažďuje církev a vytváří její živé společenství.

Letnice nás odkazují k události nejen před 100 lety, ke zrodu Církve československé husitské, ale k počátkům Kristovy církve ve světě před dvěma tisíci lety, jejíž první obec věřících byla v Jeruzalémě.

Čas nouze nás křesťany vedl ke spojení v modlitbách a ke společnému volání k Bohu napříč církvemi a dokonce i mezi náboženstvími, neboť Stvořitel dává dech všem lidem a chce, aby všichni žili ve světle jeho lásky a v jejím řádu.

Mnohé naše plány a představy se neuskutečnily. Boží záměry a naše plány se mohou lišit. Jestliže něco nevyjde a neuskuteční se podle našich představ, může to znamenat, že Bůh pro nás chystá něco jiného. A také nás každá neočekávaná změna přivádí k poznání, že nemáme stavět sebe a své plány na nejdůležitější místo.

Podle biblického svědectví Bůh dává svého Ducha jednotlivcům, aby konali pro něho službu. A také svým Duchem oživuje, vede a buduje Kristovu církev, aby mu v tomto světě věrně sloužila a ukazovala cestu k jeho království.

Nyní je čas voleb některých biskupů a patriarchy, neboť mně končí v září druhé funkční období. Právě v čase Letnic prosme za Církev československou husitskou a za ty, kteří nesou službu v současnosti a ponesou odpovědnost v příštích letech.

Každá služba v církvi – jak v celku církve, tak v diecézi, v jednotlivých náboženských obcích i v dalších aktivitách je důležitá a vyžaduje u každého jejího nositele skutečného Božího Ducha lásky, pokory a pokoje.

Kéž Bůh obnovuje a vede naši církev, jako ji vedl v minulých dobách, a provedl ji zkouškami až k současnosti. Ať se uskutečňuje při nás nedokonalých lidech Boží dílo a přinášíme dobré ovoce jeho Ducha.

Při bohoslužbě v chrámu sv. Mikuláše v Praze 1 – Starém Městě

Dne 1. června L.P. 2020

Tomáš Butta
patriarcha

Záznam

Fotografie z bohoslužby

Mikulas Mikulas Mikulas
Mikulas Mikulas Mikulas
Mikulas Mikulas Mikulas
Mikulas Mikulas Mikulas
Mikulas Mikulas Mikulas
Mikulas Mikulas Mikulas
Mikulas Mikulas Mikulas
Mikulas Mikulas Mikulas
Mikulas Mikulas Mikulas
Mikulas Mikulas Mikulas
Mikulas Mikulas Mikulas
Mikulas Mikulas Mikulas
Mikulas Mikulas Mikulas
Mikulas Mikulas Mikulas
Mikulas Mikulas Mikulas
Mikulas Mikulas Mikulas
Mikulas Mikulas  


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz