aktualne kalichCírkev československá husitská

AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ POKRAČUJE NA
www.ccsh.cz

love uk

ccsh.png

Aktualizace počtu účastníků na bohoslužbách a dalších shromážděních v CČSH v době uvolňování mimořádných opatření proti koronavirové pandemii s platností od 9. června 2020


Na základě podmínek ministerstva zdravotnictví pro uvolňování opatření od 9. června 2020 jsou počínaje tímto datem povoleny hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách za těchto podmínek:

  1. Účast ve stejný čas nejvýše 500 osob
  2. Je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti
  3. Je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou

Upozorňujeme, že tato opatření se mohou na základě vývoje situace měnit v jednotlivých regionech.

V Praze dne 10. června 2020

ThDr. Tomáš Butta patriarcha; Mgr. Jana Krajčiříková tajemnice ÚR

Příloha: pdfMimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 9. června 2020

 


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz