b_270_270_16777215_0_0_images_21_Duch_svatý_si_vane_kam_chce_pojďme_za_ním.jpg

Bratr Petr Vaculovič založil 23. června 2021 facebookové fórum, které by mělo sloužit jako diskusní platforma laiků, duchovních a přátel Církve československé husitské. Klade si za cíl každou neděli předložit jednu palčivou otázku v církvi a snažit se alespoň rámcově sumarizovat a vyhodnotit odpovědi na tuto otázku. První nastolená otázka se týká liturgického oděvu v CČSH. Každý ze zmíněné skupiny se může připojit, tedy pokud má facebook. 

Skupinu nalznete zde.


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz