b_270_270_16777215_00_images_21_image_from_ios_210526-173649_kuc.jpg

Žlutě jsou vyznačeny změny od dosavadního stavu.

Opatření týkající se bohoslužeb a hromadných akcí platná od 26. června 2021

Na základě mimořádného opatření MZ ČR ze dne 21. června 2021 platí s účinností od 26. června 2021 do odvolání tyto podmínky:

  1. Počet účastníků bohoslužeb v kostele nebo jiných vnitřních prostorech není omezen za dodržení následujících podmínek:
    Mezi účastníky (s výjimkou členů jedné domácnosti) musí být dodrženy rozestupy 2 metry, při vstupu si každý vydezinfikuje ruce a používá respirátor nebo chirurgickou roušku. Společný zpěv není zakázán.
  2. Tyto podmínky se vztahují na všechny akce na základě zákona č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím. Pokud se jedná o shromáždění dle tohoto zákona, organizovaného ve vnějších prostorách, účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách maximálně po 20 osobách s tím, že rozestupy mezi skupinami musí být alespoň 2 metry.
  3. Jiná veřejná či soukromá shromáždění osob, než výše uvedená, jsou povolena v počtu maximálně 10 osob nebo až 500 osob ve vnitřních a 1000 osob ve venkovních prostorách za dodržení podmínek uvedených v bodě 5 (negativní test/očkování/doklad o prodělání nemoci + respirátor). Výjimkou je účast na svatbě nebo pohřbu – uvedené podmínky je nutno splnit v případě, že je účastníků více než 30.
  4. Zvláštní úprava platí pro koncertní, divadelní a filmová představení – všichni diváci musí splňovat podmínky uvedené v bodě 5 (negativní test/očkování/doklad o prodělání nemoci + respirátor), v případě sedících diváků musí být mezi nimi alespoň jedno místo volné, nejde-li o členy společné domácnosti, (v případě stojících diváků musí být maximálně 1 osoba na 4 m2) a musí být zaplněno max. 75 % kapacity sálu. Za těchto podmínek je možná účast až 2000 osob ve vnitřních prostorách nebo 5000 osob ve vnějších prostorách.
  5. Co se týče zasedání orgánů právnické osoby, není omezen počet účastníků. V případě účasti více než 10 osob platí povinnost nosit respirátor, ponechat vždy jedno volné sedadlo mezi účastníky (s výjimkou osob ze stejné domácnosti) a předložit potvrzení o negativním antigenním testu ne starší než 3 dny nebo PCR testu ne starší než 7 dní; případně potvrzení o aplikaci první dávky očkování, od níž uplynulo alespoň 22 dní a ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka; nebo potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19, kdy uplynula doba povinné izolace a od prvního pozitivního PCR testu neuplynulo více než 180 dnů.
  6. Od 1. 7. 2021 končí povinné testování zaměstnanců.

Uvedená opatření budou aktualizována a měněna podle vývoje situace.

Příloha: Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 21. června 2021.

Mgr. Jana Krajčiříkov; tajemnice ústřední rady CČSH
ThDr. Tomáš Butta; patriarcha-správce církve


Očekávané události a akce

neděle, 29 květen 2022; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 29 květen 2022; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 29 květen 2022; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
středa, 01 červen 2022; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 05 červen 2022; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 05 červen 2022; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 05 červen 2022; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
středa, 08 červen 2022; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 12 červen 2022; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 12 červen 2022; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba