b_270_270_16777215_00_images_21_starom3.jpg

Bože, všemohoucí Otče,

jenž jsi vládce světa, spravedlivý soudce a dovršitel dějin, před tebou v modlitbě myslíme na popravené na Staroměstském náměstí v Praze dne 21. června roku 1621.

Děkujeme ti za tyto svědky, kteří byli ochotni pro tvou slávu a pravdu snášet protivenství, soužení i smrt.

Položili své životy pro náboženskou svobodu a dobro vlasti a odcházeli z tohoto světa s vírou, že jsi jim v Kristu odpustil všechny jejich hříchy a svěřili své životy tobě.

Někteří z nich doufali v milost, které se jim však od vládců v tomto světě nedostalo, ale u tebe ji mohli nalézt v plnosti, neboť ty jsi milostivý a plný slitování.

Myslíme i na ty, kteří zakusili pronásledování a vyhnanství z důvodu svého politického a náboženského přesvědčení.

Chraň nás od nenávisti, pomstychtivosti a krutosti. Dávej nám schopnost v Ježíšově lásce dokázat odpouštět i nepřátelům.

Dopřej mír a dobro naší vlasti i celému světu.

Veď lid víry k vzájemné snášenlivosti a jednotě, aby tvé jméno bylo v úctě u všech národů.

Ať tvé království lásky a pokoje se projevuje mezi námi!

Amen.

Červen L.P. 2021
Tomáš Butta


Očekávané události a akce

neděle, 17 říjen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 17 říjen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 17 říjen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba
neděle, 17 říjen 2021; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
středa, 20 říjen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 24 říjen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 24 říjen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 24 říjen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba
neděle, 24 říjen 2021; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
středa, 27 říjen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)