b_270_270_16777215_00_images_21_exekuce.jpg

Vážené sestry, vážení bratři,

blíží se 400. výročí popravy vůdců stavovského povstání, které si připomeneme 21. 6. 2021. Výročí této tragické události si budeme připomínat tradičně v den popravy na Staroměstském náměstí v Praze a to v rámci několika setkání a pietních shromáždění (od 17.00 v chrámu sv. Mikuláše a následně na Staroměstském náměstí na místě popravy) a na závěr filmovou premiérou filmu Jako letní sníh o J. A. Komenském rovněž na Staroměstském náměstí.

Výročí je však možné připomenout také v předvečer události, během celé neděle také při bohoslužebných shromážděních po celé naší zemi. (Případně i v neděli následující.)

Při bohoslužbách je možné zařadit modlitbu bratra patriarchy – správce církve Tomáše Butty, věnovanou tomuto výročí, kterou naleznete zde.

Dále je možné viditelně a symbolicky zvýraznit událost

  • v kostele: vyvěšením lana s 27 uzly venku či uvnitř sboru (či alternativně kupř. postavením 27 kamínků např. před stůl Páně). Obé - uzly i kamínky -  symbolizují připomínku, památku, lano pak vzájemné pouto, je symbolem též nesvobody, ale i záchrany.)
  • osobně: viz níže.

Myšlenku 27 uzlů jako symbolického připomenutí této události jsme přijali od Dr. M. Houšky, aktivního člena NO Praha 1 - Malá Strana, který na téma popravy 27 vůdců stavovského povstání pronese v neděli 20. 6. od 11.00 v tomto sboru Jana Křtitele Na Prádle také přednášku. Připojil rovněž výzvu, aby 21. 6. od 9.00 do západu slunce vyvěsili všichni provaz s 27 uzly i ze svých oken či oken zaměstnání (kupř. 3 provazy vždy s 9 uzly) a tak symbolicky tragický akt připomněli. Pozvánku na přednášku a obrázek s 27 uzly posíláme rovněž v příloze. (Bližší informace, jaká jsou vhodná lana a jejich délka, jaké uzly a jak je dělat atp. poskytne Miroslav Houška na tel. č. 602 346 270.)

Symbolický uzel
Symbolický uzel
Rozhodli jsme se myšlenku dále rozvést - nechali jsme vyrobit 600 ks malých provázků s jedním uzlem se svíracím špendlíkem, který budeme rozdávat účastníkům vzpomínkových akcí jak 21. 6. na Starom. nám., tak 20. 6. Na Prádle, tak i ve Sboru Knížete Václava na Zderaze, kde v neděli 20. 6. od 16.00 proběhne koncert (Pergolessiho Stabat mater).

Milé sestry a milí bratři, věříme, že ve svých sborech důstojně a též i viditelně -  symbolicky připomenete 400. výročí stětí 27 vůdců stavovského povstání, které předznamenalo další tragédie třicetileté války a následný vývoj v naší zemi, avšak s nikdy nehasnoucí nadějí, jak vyjádřil J. A. Komenský v Kšaftu umírající matky (1650): Věřímť i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k Tobě se zase navrátí, ó lide český. Tento citát byl ve zkrácené verzi vepsán na Šalounův pomník M. J. Husa s výjevem pobělohorských exulantů na Staroměstském náměstí v Praze a od počátku postavení Sboru Mistra Jakoubka v Příbrami zdobí i reliéf na jedné straně exulantů a na druhé straně radujících se po vzniku republiky uprostřed s T. G. M., který přetrval v příbramském březohorském sboru během 2. sv. války i během komunistického režimu a stal se mnohým nadějí i v nedávné době.

Dovolíme se rozloučit přebásněnými slovy J. A. Komenského z písně Modlitba Marty Kubišové:  "Ať mír zůstává s touto krajinou, strach a svár, ty ať pominou, vláda věcí tvých se k tobě navrátí, lide, navrátí."

I tato píseň může zaznít při bohoslužebných shromážděních společně s vhodnými písněmi z našeho Zpěvníku: kupř č 7. píseň M. Luthera je Pevným hradem Pán Bůh náš (všechny 4 sloky).

S přáním požehnaného svatodušního času

patriarcha  - správce církve ThDr. Tomáš Butta
a přednostové odborů ÚÚR CČSH:
Mgr. Hana Tonzarová, Th.D.
Mgr. Tomáš Novák, Th.D.
Mgr. Oldřich Nováček


Očekávané události a akce

neděle, 17 říjen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 17 říjen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 17 říjen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba
neděle, 17 říjen 2021; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
středa, 20 říjen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 24 říjen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 24 říjen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 24 říjen 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužba
neděle, 24 říjen 2021; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
středa, 27 říjen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)