b_270_270_16777215_0_0_images_21_blava_all.jpg

Generální vikář CČSH ve Slovenské republice bratr Rastislav Mišura a biskup CČSH ve Slovenské republice bratr Jan Hradil se zamýšlejí nad pandemií, nad 9. přikázáním desatera, starozákonním apokryfem Sírachovcem 32, 1-5 a Matoušovým evangeliem 27, 1-5.


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz