b_270_270_16777215_0_0_images_21_21-03-28_Vinohrady.jpg

Rozhovor Evy Hůlkové s bratrem Filipem Sedlákem, spirituálem na HTF UK a duchovním při vinohradském Husově sboru (CČSH), a katolickým knězem Janem Regnerem v rozhlasovém pořadu Vertikála.

„Ta situace je dnes tak šílená, bezútěšná, že ze světského hlediska nenacházím nic, čeho bych se mohl chytit. A je to právě o spolehnutí se na Pána Boha, že to nakonec dobře dopadne, že to nějak zvládneme. Je to o osobní statečnosti nepropadnout malomyslnosti, nejednat zbrkle a ve strachu. Je to zkouška víry. Dosud bylo věřit často pohodlné,“ říká o Květné neděli Filip Sedlák, spirituál Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Hostem debaty Vertikály je i katolický kněz Jan Regner.

Poslechněte si celou debatu. O symbolice Květné neděle, naději, pandemii a životě v církvi.

mt_ignore


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz