b_270_270_16777215_0_0_images_21_Chadima_-_Masaryk.jpg

Novou publikaci uvede bratr biskup Pavel Pechanec a více knihu přiblíží její autor ThDr. Martin Chadima, Th.D. Pondělí 8. února 2021 v 18.00. Knihu můžete zakoupit v internetovém knihkupectví eBlahoslav za 319,- Kč. https://www.facebook.com/events/2769204913292393

Publikace Tomáš Garrigue Masaryk a náboženství „vznikla“ díky dlouholetému zájmu autora, bratra faráře,  Martina Chadimy o myšlení a náboženské přesvědčení našeho prvního prezidenta. Masarykova osobnost dokonale demonstruje nejenom sílu ducha konkrétního člověka, ale i schopnost dostat se osobní pílí i cílevědomou prací až na pomyslný vrchol lidské společnosti. V této knize se setkáme s Masarykem, který se po celý svůj život zabýval člověkem a společností, v níž žije, v souvislosti s tím, co jej přesahuje. Alfou a omegou jeho důrazů na morálku je lidská přirozenost, která má své ukotvení v Bohu, i když často v myslích celé řady lidí je TGM zapsán jako ten, který příliš nemiloval církev, její instituce.

Kniha mapuje Masarykovo filozofické i náboženské myšlení a jistě bude inspirující. Je určena všem přemýšlivým čtenářům, kteří se nebojí konfrontovat zažité představy o té či oné osobnosti s novými skutečnostmi i s novými pohledy.


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz