b_270_270_16777215_00_images_articles_size4-16100110085273-241-vlada-prodlouzila-opatreni-proti-koronaviru-budou-platit-zatim-do-22-ledna.jpg

Aktualizace podmínek konání bohoslužeb CČSH na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 7. ledna 2021 č. 12 o změně krizových opatření

Vláda výše uvedeným usnesením prodloužila účinnost dosavadních opatření do 22. ledna 2021. Nadále tedy pro konání bohoslužeb a další pastorační službu církve platí tyto podmínky:

 

1. Počet účastníků bohoslužeb v kostele nebo jiných vnitřních prostorech je omezen velikostí daného prostoru, a to tak, že může být obsazeno maximálně 10 % míst k sezení.

2. Platí povinnost dodržovat hygienická pravidla (použití dezinfekce, roušky, rozestupy v řadě, vyhýbání se tělesnému kontaktu, např. při pozdravení pokoje).

3. Při bohoslužbách „nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou odděleni od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének." Na dotazy ERC v ČR MZ ČR upřesnilo, že „hromadným zpěvem“ se myslí zpěv vyššího počtu lidí, než je normálně povoleno i za jiných okolností (tj. v současné době 5 osob). Zahrnutí tohoto nového ustanovení tedy umožňuje výklad, že může zpívat např. sbor o více než 5 lidech, pokud je oddělen od ostatních účastníků shromáždění.

4. Účast na svatbě či pohřbu a následné hostině je omezena počtem maximálně 15 osob.

5. Platí noční zákaz vycházení v čase od 21.00 do 5.00 hodin a rovněž během dne je omezen volný pohyb osob pouze na nezbytné cesty. Výjimka platí mj. pro poskytování individuální duchovní péče a služby.

6. Hromadné akce jiné než bohoslužby (například tedy i zasedání rad starších, biblické hodiny apod.) jsou omezeny počtem 2 osob ve vnitřních i vnějších prostorech.

Uvedená opatření mohou být aktualizována a měněna podle vývoje situace.

Mgr. Jana Krajčiříková, tajemnice ústřední rady CČSH
ThDr. Tomáš Butta, patriarcha-správce církve

V Praze dne 11. ledna 2021

Příloha: Usnesení vlády ČR č. 12 ze dne 7. ledna 2021


Plánované události

středa, 03 březen 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 07 březen 2021; 08:30 -
Brno – Maloměřice, bohoslužba
neděle, 07 březen 2021; 09:00 -
Kuřim - bohoslužba
neděle, 07 březen 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 07 březen 2021; 09:00 -
Bohoslužba v Hodoníně
neděle, 07 březen 2021; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 07 březen 2021; 09:30 -
Bohoslužba Praha - Nové Město
neděle, 07 březen 2021; 11:00 -
Zlín - on-line songová bohoslužba
neděle, 07 březen 2021; 15:00 -
Vlašim bohoslužba
neděle, 07 březen 2021; 18:00 -
Bohoslužba Hradec Králové