Zuzana.jpeg

Píseň Mgr. Zuzany Kalenské, farářky CČSH v Tachově a v Mariánských Lázních. Do tohoto času, pro nás všechny.

Jdou mudrcové jdou

Ref.: Jdou, mudrcové jdou, nocí temnou,
jdou mudrcové, jdou, koho naleznou?

1. V chlévě někde leží, prý je to Syn Boží,
novinky se šíří, o co tady běží?
Ježíš je Syn Boží, láska přišla k nám,
Bůh je mezi námi, narodil se nám.
Pomůže ti v nouzi, jeho skutky znáš,
nemusíš se trápit, život když mu dáš.

Ref.: Jdou, mudrcové jdou, nocí temnou,
jdou mudrcové, jdou, koho naleznou?

Neboj se už temnot, nikdy neměj strach,
Všechny tvoje smutky promění se v prach.
Spolehni se na něj, lásku rozmražuj,
neboj se už zlého, jemu důvěřuj.
Do srdce ti vlévá pokoj, klid a mír,
v nemoci i v nouzi přinese ti smír.

Ref.: Jdou, mudrcové jdou, nocí temnou,
jdou mudrcové, jdou, koho naleznou?

Putujeme všichni, cestu hledáme,
světlo ve tmě svítí, snad ho najdeme.
Náš život je cesta, co je cílem tvým?
V nebi pro nás všechny Bůh místo připravil.

Ref.: Jdou, lidé jdou nocí temnou,
jdou, lidé jdou, snad ho naleznou …


Plánované události

neděle, 24 leden 2021; 08:00 -
Zlín - on-line bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 24 leden 2021; 09:30 -
Hradec Králové - bohoslužby ve sboru kněze Ambrože
neděle, 24 leden 2021; 09:30 -
Bohoslužba Praha - Nové Město
neděle, 24 leden 2021; 10:00 - 17:00
Praha - Staré Město bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Praha - Holešovice, bohoslužba
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Bohoslužba Hradec Králové
neděle, 24 leden 2021; 18:00 -
Brno – Maloměřice, bohoslužba
středa, 27 leden 2021; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 31 leden 2021; 08:00 -
Zlín - on-line bohoslužba