b_270_270_16777215_0_0_images_articles_modlitba.jpg

Dopis generálního sekretáře Ekumenické rady církví v ČR ThDr. Petra Jana Vinše s výzvou ERC k připojení se k tradiční Modlitbě za domov 28. října. Z dopisu mimo jiné vyplývá, že nebude možné dříve avizovaného programu ve Vršovickém Husově sboru účastnit se osobně, ale přes přímý přenos ČT (28. října 15.00-16.00).

Milé sestry, milí bratři,

„Ať mír dál zůstává s touto krajinou,“ zpívá se ve známé písni Marty Kubišové, která parafrázuje modlitbu Jana Amose Komenského. Mír – zejména Boží mír – je něco víc, než jenom klid zbraní, je to stav smíření mezi lidmi navzájem, mezi lidmi a stvořením a mezi lidmi a Bohem. Čeština má pro tento Boží mír nádherný výraz pokoj. A za tento pokoj se budeme modlit. Za pokoj, který naplní naše nitra a osvobodí je od nepokoje, od strachu. Za pokoj, který zůstane v nás i v těžkých chvílích, které prožíváme.

Jako každý rok, pořádá i letos Ekumenická rada církví v den připomínky vzniku první Československé republiky 28. října Modlitbu za domov. V letošním roce se však tak děje za mimořádné situace, v níž se nalézáme. Museli jsme proto námi připravený program i scénář pořadu s ohledem na daná opatření zásadně změnit. I přesto ale chceme jeho konáním, byť v omezené míře, přispět k povzbuzení a naději, že nečelíme této situaci sami, a že jsme v péči našeho Pána, jenž nás nikdy neopustí.

Mottem letošní Modlitby za domov je Komenského „Komukoli můžeš prospět, prospívej rád!“ a celkovým zastřešujícím tématem je „Žít ve společném domě.“ V duchu těchto slov je letošní Modlitba za domov věnována mimo jiné i tématice pomoci potřebným, které zasáhla epidemie koronaviru, jejíž druhou vlnu nyní bolestivě prožíváme a která nám nedovoluje shromažďovat se ve sborech, kostelech a modlitebnách.

Podobně jako v předchozích letech a o to více letos v situaci, které společně čelíme, prosí Ekumenická rada církví sbory, farnosti a společenství všech církví:

Spojme se společně 25. října, tedy v neděli bezprostředně předcházející 28. říjnu, i v samotný sváteční den, po celé republice v modlitbách za náš domov, za všechny kteří trpí, za ty, kteří ho buduji a poděkujme za svobodu a poprosme za jeho i naši ochranu od všeho zlého. Pokud můžete, zařaďte do pořadu svých církevních aktivit (např. přenosy online bohoslužeb) v tento den následující modlitbu:

Všemohoucí Bože,
doznáváme, že jsme si nevážili Tvé laskavosti a péče,
že jsme sami sebe pyšně stavěli na odiv světu,
že jsme nedokázali druhého mít za přednějšího sebe sama,
a že jsme se tak uvrhli do temnoty bloudění a nejistoty.
Prosíme Tě, vyváděj nás z temnoty a ukazuj nám cestu,
vždyť Ty jsi Světlem světa,
jen u Tebe a v Tobě nacházíme svůj pravý domov a ochranu.
Vlij do našich srdcí lásku a naději,
daruj nám pokoj, v této nelehké době,
posiluj nás v těžkých chvílích našeho života
a osvoboď nás od strachu.
Posiluj ty, kdo pro pomoc bližním nasazují své zdraví a životy,
buď útěchou všem, kteří trpí
a všem nám dej ducha zodpovědnosti a solidarity.
Žijeme v jednom společném domově,
který stvořily tvé ruce a který jsi nám dal do správy.
Děkujeme Ti, že zde přebýváš s námi.
Chceme sloužit jedni druhým dobrou službou lásky.
V tom nás posiluj a utvrzuj, skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

K modlitbě lze jistě připojit další přímluvy za všechny, kteří jsou na pokraji života, za jejich uzdravení a povolá -li je Pán, za jejich vysvobození k životu věčnému. Přímluvy za ty, kteří čelí kvůli situaci pandemie ztrátě zaměstnání, příjmů pro zajištění chodu života jejich rodiny. Přímluvy za duchovní obrození naší země, apod.


Budeme vděčni za pozvání k účasti na sledování přímého přenosu Modlitby za domov, který připravila a podle stávajících opatření upravila ekumenická skupina zástupců církví sdružených v ERC, a který se uskuteční 28. října 2020 ve zkráceném čase od 15.00 do 16.00 h. Osobní účast nebude vzhledem k aktuálním omezením možná, ale modlitbu bude přenášet Česká televize.

Doporučujeme Vaší pozornosti také možnost pomodlit se za domov spolu s dalšími křesťany v ekumenickém kontextu v rámci online aktivit, modlitebních řetězů a podobně. Pokud se k takové veřejné modlitební akci rozhodnete, dejte nám o ní prosím vědět a my ji rádi zpropagujeme i v kontextu Modlitby za domov.

S díky a přáním Božího požehnání a posily

mt_ignore

ThDr. Petr Jan Vinš
generální sekretář Ekumenické rady církví


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz