b_270_270_16777215_0_0_images_articles_BUR866161_143048_9620962_1.jpg

Aktualizace podmínek účasti na bohoslužbách a dalších shromážděních v CČSH na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1021 a 1022 o přijetí krizového opatření v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu

  1. Na základě výše uvedeného usnesení vlády platí s účinností od středy 14. října 2020 do úterý 3. listopadu 2020 zákaz hromadných akcí konaných v počtu vyšším než šest osob ve vnitřních i vnějších prostorech, který se vztahuje též na bohoslužby a jiné náboženské obřady a shromáždění.
  2. Výjimka platí pro svatby a pohřby (viz bod 7) a pro zaměstnance vykonávající práci pro stejného zaměstnavatele, takže například vikariátní konference duchovních se konat mohou, zasedání rad starších je však již omezeno počtem šesti osob, protože nejde o zaměstnance.
  3. Společný zpěv je povolen v počtu maximálně pět osob. Tím je umožněn zpěv liturgie tak, že nejprve zpívá liturg a poté mu obec odpovídá. Společný zpěv písní je ovšem omezen počtem maximálně pěti osob.
  4. Nadále platí povinnost dodržovat odstup alespoň 2 metry, používat dezinfekci rukou a ve všech vnitřních prostorách nosit roušku, kromě okamžiku přijímání svátosti večeře Páně.
  5. Duchovní, který slouží bohoslužbu, případně další osoby, které se na ní podílejí, roušku mít nemusí, doporučujeme však, aby duchovní roušku měl v době vysluhování svátosti večeře Páně.
  6. S výše uvedenou účinností jsou rovněž zakázány všechny koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, včetně poutí.
  7. S účinností ode dne 19. října 2020 platí, že svateb a pohřbů, včetně následné oslavy či smuteční hostiny, konané nejpozději následujícího dne, se může účastnit maximálně 30 osob, pro účel této oslavy mohou mít restaurace otevřeno do půlnoci (jinak jsou zavřené).
  8. Od 14. října jsou také zavřené všechny školy kromě mateřských, takže nemůže probíhat ani výuka náboženství.

V Praze dne 13. října 2020

ThDr. Tomáš Butta; patriarcha - správce církve
Mgr. Jana Krajčiříková; tajemnice ÚR

pdfusnesení vlády ČR z 12. října 2020 č.1021
pdfusnesení vlády ČR z 12. října 2020 č.1022


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz