b_270_270_16777215_0_0_images_articles_Generální_synoda_duchovních_3_9_2020_celkový_pohled.jpg

V Praze se v Husově sboru v Dejvicích sešla 3. 9. 2020 synoda všech duchovních Církve československé husitské. Úvodní bohoslužbu sloužil pod vedením bratra patriarchy Tomáše Butty celý biskupský sbor. Kázal slovenský bratr biskup Jan Hradil.

Generální synoda vzala na vědomí zprávu patriarchy o činnosti, zprávu o průběhu vyhledávacího řízení na funkci patriarchy a kandidaturu bratrů Lukáše Bujny a Tomáše Butty na funkci patriarchy CČSH. Oba kandidáti se plénu představili a čelili dotazům týkajících se jak duchovního směřování církve, tak i jejího hmotného zabezpečení. Volební období patriarchy (i biskupů) je sedmileté. Následně mohou být znovuzvoleni. V současnosti končí své druhé volební období VIII. patriarcha Církve čs. husitské, bratr Tomáš Butta, a to v roce 100. výročí Církve československé husitské.

Volba patriarchy Církve čs. husitské se uskuteční při Volebním sněmu Církve československé husitské 24. 10. 2020. Členy volebního sněmu jsou všichni duchovní a z každé náboženské obce zvolení laici. Instalace zvoleného patriarchy proběhne na Den reformace 31. 10. 2020.

Generální synoda duchovních 2020
Generální synoda duchovních 2020

 


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz