b_270_270_16777215_0_0_images_articles_Laurence_Freeman.png

Ředitel WCCM (The World Community for Christian Meditation), benediktýnský mnich Laurence Freeman, OSB vystoupí v Brně (Husův sbor, Botanická 1) ve středu 16. 9. 2020 od 19.00 hodin. Pronese přednášku na téma "Meditace jako duchovní cesta" jejíž součástí bude úvod do praxe meditace. Vstupné dobrovolné, tlumočení bude zajištěno.

Freeman je mezinárodně uznávaným řečníkem, duchovním učitelem a autorem mnoha knih o křesťanské meditaci a spiritualitě. Iniciuje mezináboženský dialog a mírové aktivity jako např. “Way of peace” s Jeho Svatostí Dalajlámou.

Učí meditaci jako součást obnovy kontemplativní tradice v křesťanství, ale i jako spirituality pro současnou sekulární společnost. Po přednášce bude možné zakoupit a nechat si podepsat knihu "Ježíš vnitřní učitel", která vyšla tento rok v nakladatelství Vyšehrad.

Zdroje:

Laurence Freeman plakátek
Laurence Freeman plakátek


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz