b_270_270_16777215_0_0_images_articles_2480259-rtx7nmpq.jpg

Husitská diakonie spolu s patriarchou a biskupským sborem CČSH vyhlašuje finanční sbírku na pomoc lidem katastrofou postiženého Bejrútu. Finanční prostředky zasílejte na účet Husitské diakonie č. ú. 0164298309/0800, variabilní číslo 111. Sbírka poběží do konce září a její výtěžek pomůže zejména libanonským křesťanským sborům. Děkujeme za Vaši ochotu pomoci a nezbytné modlitby... https://www.husitskadiakonie.cz/sbirka-na-bejrut/


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz