b_270_270_16777215_0_0_images_articles_Lukáš_Bujna.jpg

Pozvánka na autorské čtení Lukáše Bujny z knihy Posvátný dotyk (2020), inspirované zážitky ze služby kaplana v pečovatelském domě. Anotace knihy: „Husitský farář Lukáš Bujna svými texty zve nejen na místa, kde se potkává s lidmi, ať už je to jeho farnost, domov pro seniory nebo kdekoli jinde, ale také do svého nitra, kde se ve stálém dialogu s Bohem, lidmi a přírodou jeho služba rodí. Zavede čtenáře do Svaté země i do jednotlivých období církevního roku, a my tak mlčky můžeme pozorovat jeho práci a mít účast na jeho životě, na pláči s plačícími i radosti s radujícími se, na tom, abychom se spolu s ním stali 'Dobrou zprávou' a získali 'Kristovské vědomí' Bohem milovaného člověka.“

28. srpna 2020, Horovo nám. 1075, Praha 8.

pdfPlakát ke stažení


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz