logo_erc.jpg

Církve sdružené v Ekumenické radě církví vyzývají společně křesťany v České republice k modlitbám za nemocné a za lidi v karanténě, ale také za ty, kdo jsou v první linii boje s epidemií, za zdravotníky, policisty, vojáky, hasiče a za všechny, kteří svou službou a nezištnou pomocí nesou riziko nákazy.

Vyzýváme farnosti, sbory a náboženské obce členských církví ERC aby během nedělních bohoslužeb po dobu trvání omezení pohybu osob v modlitbách pamatovali na všechny ohrožené epidemií i na ty, kteří svým nasazením pomáhají obětem nebo udržují naši společnost v chodu. K tomu mohou církve využít následující přímluvy a modlitbu

Modleme se:

  • za všechny země světa a za všechny lidi zasažené koronavirem, za všechny pozůstalé, kteří byli zasaženi smrtí svých blízkých a milovaných,
  • za všechny mocné tohoto světa, za členy vlád a úřadů a za všechny, kdo se snaží skrze preventivní opatření zabránit eskalaci šíření epidemie,
  • Za všechny lidi dobré vůle, aby respektovali nutná preventivní opatření, chovali se zodpovědně k sobě i ve vztahu k druhým, nepodléhali panice, zoufalství a rezignaci, ale nacházeli potěšení a naději v Pánu Bohu a přijetí a porozumění v kruhu svých blízkých,
  • za lékaře, zdravotní sestry, zdravotnické záchranáře, hasiče, vojáky a policisty a mnohé další pomáhající profese, které přicházejí do styku s lidmi a jsou zvláště v těchto dnech vystavené náporu fyzickému i psychickému, aby měli dostatek síly a také odvahu vydržet a nepodléhali rezignaci,
  • za děti, studenty, aby měli v této době sebedisciplínu k učení a zvládali úkoly na ně kladené, aby nepodléhali pasivnímu trávení volného času a zahálce, ale nacházeli inspiraci k vlastnímu rozvoji,
  • za učitele, aby dokázali správně motivovat žáky a studenty k samostudiu,
  • za církve, duchovní a pastorační pracovníky, aby i v době zavřených kostelů, měli srdce otevřené pro lidi v jejich potřebách a mohli moudře a správně využít všech dostupných prostředků ke zvěsti evangelia prostřednictvím internetu, pastoračních rozhovorů, telefonů či jiných komunikačních kanálů,
  • za pokoru a odevzdanost celé situace Pánu Bohu, za ochranu před nákazou, za milost pokání a novou orientaci na nepomíjející hodnoty v životě mnohých lidí.

Amen.

Modlitba v čase koronavirové epidemie

Prosíme, Pane, za uzdravení všech, kteří se nakazili,
všude na světě, kam se jen virus rozšířil.
Prosíme tě za ty, kdo již ztratili své blízké,
i za ty, které o ně nemoc ještě připraví.
Prosíme tě za lékaře, sestry a ostatní zdravotníky,
dej jim inspiraci v jejich péči a chraň jejich vlastní zdraví.
Prosíme tě za moudrost pro vědce, kteří všude na světě
s nejvyšším úsilím hledají lék.
Prosíme tě za veřejné činitele, kteří musí přijímat těžká rozhodnutí
a rozhodovat o izolaci a karanténě, aby zastavili virus;
prosíme tě ale i za ty, kteří jejich rozhodnutí těžce nesou
a mají pocit, jako by byli uvězněni.
Prosíme tě za všechny, kdo jsou nespravedlivě stigmatizováni
pro svou rasu, národnost nebo etnickou příslušnost.
Spolu se všemi křesťany na tomto světě
chceme přinášet Kristovu uzdravující přítomnost a pokoj
do těchto těžkých časů plných bázně.
Prosme také Boha, aby nám v této celosvětové krizi nedal zapomenout
na miliony Božích dětí, které žijí v místech bez zdravotní péče.
Ať Bůh otevře naše srdce, ale i naše materiální zdroje a naši politickou vůli k pomoci,
aby se naděje na lepší budoucnost mohla stát realitou pro všechny Boží děti.
O to prosíme tebe, Bože, náš stvořiteli,
pro utrpení a smrt našeho Pána Ježíše Krista, který nás vykoupil,
v síle Ducha Svatého, který v nás uskutečňuje Boží vůli.
Amen

 

Podle modlitby Rev. Dr. J. Herberta Nelsona z Presbyteriánské církve v USA


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz