b_270_270_16777215_0_0_images_articles_zvon.jpg

V NO Hradec Králové probíhá projekt jedinečného hudebního nástroje – koncertní zvonohry, který uskutečňují za podpory města Hradce Králové a pod záštitou primátora Ing. Otakara Divíška, hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France a patriarchy Církve československé husitské ThDr. Tomáše Butty, Th.D. v architektonicky krásném prostředí areálu Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové.

Uprostřed areálu stojící věž, v níž bude zvonohra umístěna, ale celý soubor staveb, navržený architektem Josefem Gočárem, vytvořil mimořádně příznivou konstelaci, která inspirovala hudebníka a našeho nejlepšího carillonéra – zvonohráče Radka Rejška k myšlence umístit právě zde první stabilní koncertní zvonohru v České republice vyhovovující současným mezinárodním standardům.

Tato zvonohra tak naváže na tradici pozoruhodného souboru královéhradeckých gotických zvonů i na známou historickou zvonohru v pražské Loretě, ale na rozdíl od ní i od dalších menších zvonkoher, půjde o koncertní nástroj o padesáti zvonech v rozsahu tónů od c2 do d6, který vyhoví i náročným kritériím mezinárodního sdružení „World Carillon´s Federation“ a umožní tak pořádání zvonohráčských vystoupení i festivalů předních světových carillonérů.

Carillonérské umění představuje v současné evropské i světové hudební kultuře velmi výrazný a dále se rozvíjející obor, jehož prestiž stále stoupá. Tradiční kolébkou tohoto umění je Nizozemí, kde neodmyslitelně patří ke koloritu všech větších měst,ale dnes se s ním setkáte i ve většině evropských zemí a také v Americe, Austrálii i Japonsku.

Projekt zvonohry pro Hradec Králové vypracoval český zvonař Petr Rudolf Manoušek, který pokračuje v rodinné zvonařské tradici a dále ji rozvíjí. Velká povodeň sice zničila jeho zbraslavskou dílnu, ale nikoli jeho uměleckořemeslný fortel. Na hradecké zvonohře spolupracuje s renomovanou holandskou zvonařskou firmou Royal Eijsbouts z Astenu, jejíž zvony a zvonohry dnes najdete po celém světě. Tato symbióza české zvonařské tradice s holandskou zkušeností a kvalitou dává záruku vzniku zvukově i esteticky dokonalého nástroje špičkové světové úrovně.

Celkový rozpočet na vybudování koncertní zvonohry v Hradci Králové včetně daně z přidané hodnoty činí 5,8 milionů Kč. Na 1. etapu výstavby zvonohry ve věži Sboru kněze Ambrože, která spočívala ve vypracování projektu a odlití největšího zvonu, přispělo největším dílem město Hradec Králové. Další prostředky jsme shromáždili a dále shromažďujeme při pravidelných sbírkách v rámci bohoslužeb, ale i koncertů a různých kulturních akcí konaných Náboženskou obcí Církve československé husitské v Hradci Králové.

Už máme všech 50 zvonů i 50 srdcí na faře, ale tyto zvony ještě nemají ke svým srdcí konkrétního dárce. Pokud byste to chtěli změnit zavolejte na tel. 739 512 817. Jedno srdce jsme zprůměrovali na 8 000 Kč.

Další podorbné inforace se budete průběžně dozvídat také na FB účtu Zvonohy.


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz