Z.Kovalčík M.Vávra B.Rabas
Z.Kovalčík   M.Vávra   B.Rabas

Rubrika Zpěvník na stránkách www.ccsh.cz obsahuje nyní další přírůstky. Vedle melodií písní Zpěvníku a Farského liturgie, které připravil bratr Petr Vaculovič, přibyla Farského liturgie a Kalousova pobožnost se zpěvem bratra Marka Vávry a varhanním doprovodem bratra Bohumíra Rabase a dále antifony a responzoria z Agend Církve československé husitské, které připravil a nazpíval bratr Zdeněk Kovalčík.