b_270_270_16777215_00_images_22_VITA_MARIAE_Ivana_Noble_2020-22.jpg

Zahájení výstavy obrazů Ivany Noble. Ve středu 4. května 19.00 v prostorách Fortna – v zahradě a v kostele kláštera bosých karmelitánů na Hradčanech - s hudbou Zuzany Vlčinské. „Zkušenost nemožného, utkávání se s překážkami, zápas o porozumění a cesta k duchovní dospělosti. Setkání s Mariiným životem v obrazech, ve slově a v tónech.”

Veřejná akce, přijďte! Fortna - Klášter Hradčany Řádu bosých karmelitánů, Hradčanské nám. 3/184, 118 00 Praha 1

Úvodní večer - 4. 5. v 19.00
Mariin život v devíti malbách. Večer bude slovem provázet autorka obrazového cyklu Ivana Noble. Tematické hudební vstupy připravuje Zuzana Vlčinská. Zpěv Pavla Fendrichová, Hana Brachová, Zuzana Vlčinská.

Výstava - 5. - 31. 5. 2022
Cyklus devíti drobných maleb Život Marie bude v kostele po celý květen. Přijďte s ním strávit chvíli v rohu kostela v chráněném prostoru "za koutnicí". Otevřeno Úterý - pátek 9-19, Sobota 14-17, Neděle 10-17.

Prof. Ivana Noble Ph.D.
je česká ekumenická teoložka a farářka československé církve husitské. Je vedoucí Institutu ekumenických studií ETF UK a autorkou řady odborných publikací. Mezi oblasti jejího bádání patří mimo jiné teologická antropologie. Věnuje se i výtvarné tvorbě a poezii.

Mgr. Zuzana Vlčinská
je hlasová terapeutka a muzikoložka. Pro společné zpívání upravuje staré lidové písně ze slovanského okruhu s těžištěm v moravském folklóru. Ve své pedagogicko-terapeutické metodě nazvané Prožitkové zpívání propojuje práci s hlasem, tělem, emocemi a imaginací.