b_270_270_16777215_0_0_images_22_komensky.jpg

Pozvánka k Duchovně-kulturnímu setkání k 430. výročí narození J. A. Komenského „Komenský - posel porozumění“ dne 31. 3. 2022 od 10.00 h. v Praze – Dejvicích. Program je rozdělen do tří částí, v nichž jednotlivé příspěvky budou proloženy recitací textů z Komenského díla a hudebními vstupy - písněmi z Amsterodamského kancionálu v podání souboru Dyškanti pod vedením Martina Horyny.

pdfPozvánka ke stažení

Informace o programu duchovně-kulturního setkání k 430. výročí narození J. A. Komenského dne 31. 3. 2022 od 10.00 h. Komenský - posel porozumění“

Historicko-kulturní část – J. A. Komenský v historii a umění

10:15 Komenský a CČSH - Jaroslav Hrdlička
10:30 A. Komenský v českém a světovém výtvarném umění (1642 – doposud) - Markéta Pánková
10:45 A. Komenský ve výtvarné tvorbě CČSH - Martin Jindra, Marcel Sladkowski
11:10 Osobnost Jana Amose Komenského v díle Miloslava Kaňáka - Bohdan Kaňák
11:25 Jan Amos Komenský a hudba - Martin Horyna

Filozoficko-teologická část – Aktuálnost Komenského myšlení

13:00 Komenského Labyrint světa v komparaci s tématy novější filozofie - Marek Feigl
13:15 Irénické myšlení Komenského - Tomáš Novák
13:30 J. A. Komenský a ekumenismus - Hana Tonzarová
13:45 Bohoslužebná památka Jana Amose Komenského v Českém misále a Bohoslužebné knize Církve československé - Pavel Kolář
14:00 Písně J. A. Komenského ve Zpěvníku CČS(H) - Zdeněk Kovalčík

Nábožensko-pedagogická část – Komenský ve výchovné praxi církve

15:00 Komenského Pampaedia a důrazy ve výchově pro děti a dospívající v 21. století - Eva Vymětalová Hrabáková
15:20 Ohlasy Jana Amose Komenského v náboženské výchově a výuce Církve československé husitské - Tomáš Butta
15:35 J. A. Komenský v knižní tvorbě pro mládež - Klára Smolíková

 


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz