b_270_270_16777215_0_0_images_22_22-01-29_Týden_mezináboženské_harmonie.jpg

Při příležitosti Světového týdne mezináboženské harmonie se koná 3.2.2022 od 16:15 v kostele U Salvátora (Salvátorská 1045/1, Praha 1) setkání zástupců různých náboženských směrů. Účastníci jsou žádáni o dodržování aktuálně platných protiepidemických opatření.

PROGRAM:

16:15 Registrace
16:30 Zahájení setkání

VYSTOUPENÍ PŘEDSTAVITELŮ JEDNOTLIVÝCH NÁBOŽENSTVÍ A POŘÁDAJÍCÍCH ORGANIZACÍ

  • Tomáš Boněk, farář, Obec křesťanů
  • Martin Pilka, president kůlu Praha Česká republika, Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů
  • Kristián Dembický, student klasických islámských náboženských věd
  • Juraj Lajda, prezident, Univerzální federace míru
  • Mikuláš Vymětal, farář pro menšiny, Českobratrská církev evangelická
  • Jakub Koldovský, Zen centrum
  • Alalanáth dás, Hnutí Hare Krišna
  • Robert Řehák, zvláštní zmocněnec pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání
  • Eva Vymětalová Hrabáková, Husitská teologická fakulta, oddělení biblistiky

Obřad zapálení svíček a obřad vody symbolizující spojení všech věrovyznání a náboženských směrů do jedné společné nádoby.

17:45 Kulturní program
18:10 Závěrečné slovo

 Zoomhttps://us02web.zoom.us/j/81536009750  heslo: UPF
Facebook:  https://facebook.com/UPFcz


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz