b_270_270_16777215_0_0_images_22_HTF_UK_Den_otevřených_dveří.jpg

Zájemci o studium na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy budou mít možnost se během dne otevřených dveří seznámit s nabídkou studijních programů, kterou budou prezentovat vyučující HTF pracovištěmi fakulty, jako jsou katedry, studijní oddělení nebo knihovny, činností studentského spolku a s jeho členy, kteří se uchazečům budou věnovat před knihovnou.

 

Program prezentací studijních programů:

10:00, Zahájení a přivítání, děkanka doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D.
10:05, Husitská teologie
10:15, Filozofie v kontextu křesťanství a judaismu, doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.
10:25, Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání a Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školy, doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.
10:35, Religionistika, Mgr. Zuzana Kostićová, Ph.D.
10:45, Sociální pedagogika
10:55, Judaistika, ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.
11:05, Pravoslavná teologie
11:15, Sociální a charitativní práce

Prosíme návštěvníky, aby vstupovali s respirátorem a prokázali se QR kódem v aplikaci Tečka či na očkovacím certifikátu.

https://www.facebook.com/events/1303588306721105?ref=newsfeed


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz