b_270_270_16777215_0_0_images_articles_michs.jpg

Dis. Michaela Šťastná, sociální pracovnice z Husitského centra o.p.s. (z ‚Husity‘) nám dala k dispozici své zamyšlení, informaci o tom, jak se husitské centrum přizpůsobilo nové situaci, a také velmi užitečné tipy pro tuto dobu. Víte-li dosud příliš málo o tomto centru, možná nyní najdete ten pravý čas se podívat na jeho webové stránky

Výlet po kyberprostoru

Svět ztichl, přestalo věčné a všudypřítomné pinožení, hemžení a bzučení světa. Zatímco lidstvo je nemocné, planeta se vzpamatovává a kvete, tak jak to na jaře bývá. Život sám se nezastavil, nezpomalil a nepřestal růst. Stejně tak ani my se nezastavujeme. Navzdory nečekaným událostem posledních dnů a týdnů neustáváme v práci. Přesunuli jsme se do kyberprostoru, abychom neztratili kontakt s klienty, který je o to potřebnější v dobách, kdy je lidského kontaktu méně, než jsme zvyklí. Uzavřenost ve vlastních domácnostech může být pro mnohé náročná, ať už jde o rodinné vztahy nebo změnu zaběhnutých denních rytmů. Rodičům k jejich výchovné a pečující roli přibyla také role vzdělávací. My jsme tak pro klienty k dispozici pro pomoc se školními povinnostmi, ale zároveň přinášíme návody na zábavu, vyrábění, tanec a necháváme je nahlédnout do našich dní prostřednictvím živého vysílání. Představujeme nové aktivity, místa i informace a v době nejistoty a někdy i strachu se snažíme přinést radost a rozptýlení. Pro rodiče nadále poskytujeme online poradnu ve vyřízení osobních věcí a krátké intervence v případě krize. Podporujeme také naše peer pracovníky, kteří pro komunitu šijí a distribuují roušky. V této nelehké době všichni v naší zemi dělají co mohou a snaží se najít rovnováhu mezi respektem a dodržováním vládních nařízení a zachování zdravé mysli a těla, abychom všichni z karanténních opatření vyšli silnější, moudřejší a vyrovnaní. Nakonec proto přidáváme několik tipů, které budou jistě užitečné i v dobách méně turbulentních.

  • Udržujte režim - vytvořte si vlastní rozvrh hodin, vytvořte si prostor pro hru i práci, upravte se, převlečte, jako byste šli ven.
  • Napište si "to do" list - na každý den si realisticky naplánujte, co chcete ten den stihnout, slastné odškrtávání hotových úkolů vám bude odměnou.
  • Dejte si pauzu - nejvíce práce uděláte, pokud si čas rozdělíte na kratší časové úseky a budete si dávat častější pauzy, ve kterých rozproudíte krev třeba dřepy nebo kliky, zlepší to soustředění a naruší stereotyp.
  • Odměňujte se - připravte si drobnou odměnu na konci každého dne, na kterou se můžete těšit.
  • Spojte se - volejte si s přáteli, některé úkoly se také lépe dělají společně, prostě buďte ve spojení a neizolujte se.
  • A nakonec - respektujte sami sebe, respektujte druhé a respektujte rozhodnutí vlády, díky tomu si budeme všichni o něco blíž.

Dis. Michaela Šťastná
Husitské centrum o.p.s.

 


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz