b_270_270_16777215_0_0_images_21_vaclav_podborany_2021.jpg

Vážení bratři a milé sestry, srdečně vás zveme na bohoslužbu ke dni české státnosti a na výroční shromáždění náboženské obce Podbořany do kostela Božího Spasitele, které se bude konat v úterý 28. září 2021 od 16:00 hod.

Program:

  1. BOHOSLUŽBA (vysluhovat bude kněz bratr Jan Krško)
  2. PODPIS PREZENČNÍ LISTINY
  3. VOLBA ZAPISOVATELE, OVĚŘOVATELE ZÁPISU a SČITATELE HLASŮ
  4. SCHVÁLENÍ PROGRAMU
  5. VÝROČNÍ ZPRÁVA
  6. VOLBA DELEGÁTŮ, DOPLNĚNÍ RADY STARŠÍCH
  7. DISKUZE, OSTATNÍ USNESENÍ
  8. UKONČENÍ


Shromáždění se bude konat při respektování všech aktuálních nařízení dané zákonem o
veřejném zdraví a souvisejícími církevními směrnicemi.

v Kristu Ježíši
Ing. Ivo Kraus, Dis.
zmocněnec DR

pdfPozvánka ke stažení


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz