b_270_270_16777215_00_images_21_PhotoByMarceloSchneider_1910_825.jpg

Stvořiteli všeho,

jsme vděčni, že jsi ze svého společenství lásky stvořil naši planetu, aby byla domovem pro všechny. Svou svatou Moudrostí jsi stvořil Zemi, aby přinesla hojnost živých bytostí, které naplnily zemi, vodu i vzduch. Všechny části stvoření tě ve svém bytí chválí a vzájemně o sebe pečují ze svého místa v předivu života.

Spolu se žalmistou ti pějeme chválu, že ve tvém domě „i vrabec nachází domov a vlaštovka hnízdo, kde může vyvést své mladé.“ Pamatujeme na to, že lidské bytosti voláš, aby udržovaly tvou zahradu způsobem, který ctí důstojnost každého tvora a uchovává jeho místo v rozmanitosti života na Zemi.

Ale víme, že naše vůle k nadvládě tlačí planetu až za hranici jejích možností. Naše spotřeba není v souladu a rytmu s kapacitou Země samu sebe léčit. Biotopy zůstávají pusté nebo se ztrácí. Druhy mizí a systémy se hroutí. Tam, kde útesy a dutiny, vrcholky hor a hlubiny oceánů kdysi kypěly životem a souvstažnostmi, vlhké a suché pouště zůstávají prázdné, jako by nebyly stvořeny. Lidské rodiny jsou vysídlovány v důsledku nejistoty a konfliktů, a migrují, aby nalezly mír. Zvířata prchají před požáry, odlesňováním a hladem, aby nalezla domov, kde by mohla vyvést mláďata a žít.

V tomto Období stvoření se modlíme, aby závan tvého tvořivého Slova pohnul naše srdce, tak jako ve vodách našeho křtu a zrození. Dej nám víru, abychom následovali Krista na naše spravedlivé místo v milovaném společenství. Osviť nás milostí, abychom mohli odpovědět na tvou smlouvu a povolání k péči o náš společný domov. Při našem obdělávání a udržování půdy, potěš naše srdce vědomím, že se spolu s tvým svatým Duchem podílíme na obnově tváře Země a ochraňujeme domov nás všech.

Ve jménu Toho, který přišel hlásat dobrou zprávu všemu stvoření, Ježíše Krista.

Amen.


Očekávané události a akce

středa, 18 květen 2022; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 22 květen 2022; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 22 květen 2022; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 22 květen 2022; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
středa, 25 květen 2022; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 29 květen 2022; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 29 květen 2022; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 29 květen 2022; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
středa, 01 červen 2022; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 05 červen 2022; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady