b_270_270_16777215_00_images_21_semilsky2.jpg

24. února 2021 ukončil svou pozemskou pouť emeritní biskup Plzeňské diecéze CČSH, bratr Milan Semilský. Zemřel klidně ve spánku ve věku 84 let. Děkujeme za jeho službu a prosíme o modlitby a vzpomínky při nedělních bohoslužbách.

Br. em. biskup Milan Semilský (*15.7.1936 Plzeň) vyrůstal v prostředí věřící rodiny. Po složení maturitní zkoušky v r. 1954 rok navštěvoval Vysokou školu strojní v Plzni. Poté se přihlásil na HČBF v Praze, kterou absolvoval s vyznamenáním v r. 1960. Během studia se oženil s Pavlou Kačínovou. Manželství bylo požehnáno dvěma syny. Pro okruh blízkých přátel při studiích přepsal a společně s M. Matyášem a M. Strakou samizdatem vydal verše Jaroslava Seiferta (1956). Později tuto zkušenost zužitkoval při spolupráci s M. Matyášem na vydávání Mírových materiálů (1965–1981), čtvrtletníku jevícího se na první pohled poplatně k oficiální linii sdělovacích prostředků, ale obsahujícího obtížně dostupné pastorační a teologické texty zejména německé produkce (K. Barth, D. Bonhoeffer či E. Fromm), poezii (J. Zahradníček, J. Seifert, S. Karásek, Z. Svoboda či F. Šrámek) nebo církevně-politické úvahy a glosy. Kněžské svěcení v CČSH M. Semilský přijal 26. června 1960. Téhož roku byl ustanoven farářem v Tachově, kde se stal kmenovým spolupracovníkem Okresního muzea v Tachově. V letech 1969–1978 sloužil v náboženské obci Plzeň-východ. V r. 1975 byl jmenován předsedou plzeňského okrsku, zároveň působil v plzeňské diecézní radě, teologickém poradním sboru plzeňské diecéze nebo v sociálně etickém sněmovním výboru. V červnu 1978 převzal po V. Baudyšovi funkci vedoucího tajemníka plzeňské diecéze.

Milan Semilský v Rokycanech
Milan Semilský v Rokycanech
V květnu 1988 si jej diecézní shromáždění zvolilo plzeňským biskupem. Na čtvrtého biskupa plzeňské diecéze byl ordinován 28. května 1988, následujícího dne se ve sboru Karla Farského v Plzni konala biskupská instalace. Dne 25. listopadu 1989 se společně s diecézní radou plzeňské diecéze přihlásil k demokratickým změnám ve společnosti a podpořil snahy Občanského fóra a studentů. Pastýřskou biskupskou službu konal do r. 1998. Nadále poté vypomáhal v Plzeňské diecézi, kde například postupně zpracovával a zpřístupňoval diecézní archiv.

pdfSmuteční oznámení


Očekávané události a akce

neděle, 22 květen 2022; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 22 květen 2022; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 22 květen 2022; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
středa, 25 květen 2022; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 29 květen 2022; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 29 květen 2022; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba
neděle, 29 květen 2022; 17:00 -
Radotín, bohoslužba
středa, 01 červen 2022; 19:00 -
Studentská bohoslužba HTF (Vinohrady)
neděle, 05 červen 2022; 09:00 -
Bohoslužba Praha - Vinohrady
neděle, 05 červen 2022; 09:25 -
Mariánské Lázně - bohoslužba