„Rukama se teď nemůžeme dotýkat, zdravit se a objímat, ale můžeme tvořit“ - je mottem soutěžní výtvarné přehlídky pro děti, seniory i ostatní dospělé na téma: „Bože, kdo je člověk, že na něj pamatuješ?“ Vyhlásili ji společně Centrum excelence Univerzity Karlovy: Teologická antropologie v ekumenické perspektivě a badatelská skupina Teologie a současná kultura na ETF UK a osobně nás informovala prof. Ivana Noble. - Pusťte se do díla nebo informujte ty, o kterých se domníváte, že je to přesně něco, čeho by se měli zúčastnit.

Viz jpg

Plakát soutěže
Plakát soutěže


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz