b_270_270_16777215_0_0_images_articles_Almanach_Kalich-obálka.jpg

Almanach Kalich s předmluvou historika Petra Čorneje, který vychází při příležitosti výročí 600 let od husitské revoluce, je již nyní možno objednat v knihkupectví Kosmas. Almanach je společným dílem skupiny českých vlastenců, kteří se rozhodli u příležitosti výročí 600 let husitské revoluce jasně a zřetelně touto formou připomenout a vzdát úctu našim předkům, neboť ve všednosti dnešních dnů jejich jména a činy pomalu blednou a ztrácí se z paměti národa, jenž se ocitá na jedné z důležitých křižovatek.

Autoři Jaroslav Janovec, Miroslav Houška, Jan „Visáč” Poklop a Daniel Landa se inspirovali almanachy Máj a Ruch, společnými díly českých literárních a vlasteneckých legend 19. století. Nakladatel: Elka Press.

https://www.kosmas.cz/knihy/284348/almanach-kalich/


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz