b_270_270_16777215_0_0_images_articles_Oltář.JPG

Materiál naukového odboru týkající se bohoslužeb v čase nouze s omezeným počtem účastníků, prosíme, seznamte se s předkládaným textem, a využijte ho ve vztahu k vašim aktuálním podmínkám a situaci. Posílejte nám, prosím, vaše zkušenosti, náměty a otázky týkající se vaší liturgické služby v této nelehké době. (Tomáš Novák, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

 • Východiska a zásady
  • Duchovní odpovídá za striktní dodržování předpisů vydávaných vládou České republiky vztahujících se na bohoslužby v čase nouze.
  • Uskutečňování bohoslužby a její konkrétní podoba má vycházet ze specifické situace, která v různých místech a za odlišných okolností je jiná (město nebo vesnice, stálí nebo proměnliví účastníci bohoslužeb, větší prostor liturgické síně sboru nebo menší modlitebna a další).
  • Je žádoucí zajistit dobrou vzájemnou informovanost v náboženské obci zejména prostřednictvím webových stránek a elektronické komunikace.
  • Nepostradatelnou důležitost má osobní kontakt a sdělování informací o konání bohoslužeb prostřednictvím telefonu a emailu ze strany duchovního a dalších pastoračních spolupracovníků
 • Navrhované varianty řešení účasti na bohoslužbách v nouzovém stavu
  • Při stanoveném omezeném počtu účastníků bohoslužeb je doporučeno, aby se členové obce předem přihlásili bratru faráři nebo sestře farářce. Účast na bohoslužbě ve stanoveném počtu bude umožněna podle pořadí přihlášených. Stanovený počet nesmí být v žádném případě překročen.
  • Kostel (sbor) lze v mimořádné nouzové situaci uzavřít po té, co je již počet účastníků bohoslužby naplněn. U vchodu má být viditelně umístěno oznámení s informací (návrh): „Bohoslužba je již početně naplněna. (Maximální počet účastníků vhledem k pandemii je již naplněn.) Omlouváme se a děkujeme za pochopení.“ Uvede se kontakt na faráře (farářku). Před začátkem bohoslužby by měl být některý člen sboru nebo sborovník před vchodem a osobně o situaci příchozí informovat.
  • Doporučuje se, aby se v neděli konaly případně i další bohoslužby. Jsou možné následující varianty: Bohoslužby následují hned po sobě anebo se koná ranní (dopolední) a večerní (odpolední) bohoslužba.
  • Možností jsou i simultánní bohoslužby, kdy probíhají souběžně ve dvou prostorách. V jedné je bohoslužba vedená farářem a ve druhé duchovním, kazatelem, případně laikem s vlastním kázáním nebo čteným (připraveným farářem).
  • Je též možné přenášet zvuk, případně i obraz, pomocí ozvučovací a další techniky do oddělené místnosti.
 • Možnost formy zkracování bohoslužby
  • Bohoslužba může být v této mimořádné situaci časově zkrácena a přizpůsobena podmínkám z hygienických důvodů a pastoračních ohledů.
  • Při modifikované nedělní bohoslužbě slova nemá být vynecháno evangelium, kázání, přímluvné modlitby, Otče náš a požehnání.

Tento materiál byl na základě podnětů z církve připraven Naukovým odborem Úřadu ústřední rady Církve československé husitské a je určen pro duchovní a pracovníky církve i k dalšímu seznámení s ním v náboženských obcích.

ThDr. Tomáš Butta,Th.D.; správce církve
Mgr. Tomáš Novák, Th.D.; vedoucí oddělení duchovní péče


Nejnovější z ccsh.cz

Další aktuality pokračují na ccsh.cz